Start

Tillämpningsstöd hållbarhetskriterier: Upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Publicerad 02 november 2016
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2016
  • Livsmedel och måltidstjänster
Tillämpningsstöd hållbarhetskriterier: Upphandling av livsmedel och måltidstjänster
Rubrik
Tillämpningsstöd hållbarhetskriterier: Upphandling av livsmedel och måltidstjänster
Beskrivning
Syftet med detta tillämpningsstöd är att ge dig som intern beställare (exempelvis kostchef) och upphandlare en vägledning i arbetet med hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel och måltidstjänster.
Format
Filstorlek
1.3 MB

Varje dag serveras cirka 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Kostnaderna för den offentliga måltiden uppskattas till ca 20-25 miljarder kronor per år. Därför finns det stora möjligheter att påverka vid upphandling av offentliga måltider. Syftet med detta tillämpningsstöd är att ge dig som intern beställare (exempelvis kostchef) och upphandlare en vägledning i arbetet med hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Stödet ska ge förståelse för livsmedelskedjans komplexitet och påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, samt ge inspiration i arbetet med de val som behöver göras för att lyckas med upphandling av livsmedel och måltidstjänster.