Start

Upphandling för att stödja innovation

Publicerad 06 oktober 2022
  • Rapport
  • Innovation
  • Publikation 2022
Omslagsbild Upphandling för att stödja innovation
Rubrik
Upphandling för att stödja innovation
Beskrivning
Denna uppdragsrapport ger förståelse och insikter om nuläget och vad som kan göras för att stärka förutsättningarna för bland annat samverkan kring behov och upphandling av nya lösningar.
Format
Filstorlek
700 KB

I syfte att ta få en uppdaterad bild av nuläget för innovationsupphandling i Sverige har Upphandlingsmyndigheten gett Governo i uppdrag att genomföra en studie av befintlig forskning på området, projektfinansiering av innovationsupphandling och utvecklingen av beställarnätverk som idag är aktiva. Utöver detta finns i rapporten till exempel en beskrivning av hur innovationsupphandling har uppstått och utvecklats, en samlad analys med extra fokus på samverkan samt Governos slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete på området.