Start

Arbetsförmedlingen utgår från universell design vid inköp av digitala lösningar

Publicerad 15 juni 2021

Att ställa tillgänglighetskrav på digitala system och tjänster som köps in, tycker många beställare, upphandlare och leverantörer är en utmaning. Arbetsförmedlingen har genomfört ett antal upphandlingar av digitala tjänster med krav på tillgänglighet. Ta del av deras erfarenheter, lärdomar och misstag.

Arbetsförmedlingens ambition vid inköp av digitala lösningar är att inkludera alla användare, oavsett funktionsförmåga. Det bidrar både till ekonomisk och social hållbarhet. 

Myndigheten eftersträvar att alltid utgå från principen om universell design, det vill säga design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för så många som möjligt, utan extra anpassningar. Principen om universell design leder ofta till standardiserade lösningar som blir bättre för många och bekvämt för alla. 

Det är inte bara beställare och upphandlare som kan uppleva det som en utmaning att ställa krav på tillgänglighet i upphandling av digitala tjänster, det kan även leverantörer göra. Det är därför viktigt att inte ställa alltför komplicerade krav. Arbetsförmedlingen har i sina upphandlingar bland annat använt sig av funktionskrav.  De har beskrivit vad de vill uppnå med tjänsten i stället för, som vid detaljkrav, exakt hur det ska uppnås.

-  Tillgänglighetsriktlinjerna kan skrämma bort många anbudsgivare. Därför är det viktigt att inte ställa tekniska komplicerade utan begripliga krav. Det kan vara avgörande för att få en bra tjänst, säger Elisabeth Aguilera, Chief Accessibility Officer på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens lärdom är att det blir både kostsamt samt kräver mycket resurser av specialister att i efterhand rätta till eller anpassa, när krav på tillgänglighet inte har funnits med från början.

Arbetsförmedlingens digitala tjänster ska fungera för alla