Start

Bonus för minskad klimatpåverkan och innovativa lösningar

Publicerad 28 april 2021

Umeå kommun har ett tydligt miljötänk och när Trafikverket skulle upphandla drift och underhåll av vägar i ett område i staden ville man bidra till utvecklingen. Med en avtalsmodell med bonus som incitament lockas leverantören att minska klimatpåverkan och främja innovation.

Drift och underhåll av vägar kan ha stor miljöpåverkan genom till exempel plogning, sandning, saltning och röjning.

– Arbetet pågår dygnet runt alla dagar och kräver många timmar och kilometer i fordon, särskilt vintertid. Varje vecka ska 1 740 kilometer väg i Umeå kommun köras igenom och inspekteras. Det gör att det finns stora möjligheter till klimatåtgärder, säger Michaela Mau, kvalificerad inköpare på Trafikverket.

Minskade koldioxidutsläpp och saltmängd

När Trafikverket 2016 skulle genomföra upphandlingen i Umeå ville man därför satsa på att minska koldioxidutsläppen och saltmängden genom att främja innovation och nya tekniska lösningar.

– För att åstadkomma det gjorde vi en upphandling med ett antal funktionskrav där tilldelningen baserade sig på lägsta pris. Sedan finns möjlighet till bonus under avtalstiden för minskad mängd salt och koldioxid, säger Anneli Lindberg, projektledare investering på Trafikverket.

Flera innovativa lösningar

Kontraktet gjordes som en totalentreprenad med funktionskrav och bonus. Med bonusen ges incitament för entreprenören att nå Trafikverkets mål på det sätt de själva tycker är effektivt, vilket ger möjlighet till utveckling och innovation. Första året på avtalet gjordes en nollmätning av koldioxid. Om leverantören minskade mängden de följande åren fick entreprenören en bonus. Ju större minskning, desto större bonus.

Exempel på innovativa lösningar som leverantören kunde ta fram med hjälp av bonusarna är en egen vätgasstation för inspektionsbilar och även tillgång till HVO. Det är åtgärder som har sparat 1,7 ton koldioxid på två år. Leverantören har också tagit fram en ny metod för avisning av vägar som minskade saltanvändningen till hälften.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på minskad klimatpåverkan och innovation inom bygg- och anläggning. Det är en leverans inom Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

Hela exemplet med tips från inköparna finns att läsa på vår webbplats 

Relaterad information