Start

Botkyrka minskade sortimentet genom samarbete – fick bättre pris och högre miljöprestanda

Publicerad 27 oktober 2021

Botkyrka kommun är redan fossilbränslefria i sin verksamhet och har nu tillsammans med andra kommuner tagit steget till att minska klimatpåverkan från sina inköpsgrupper. Genom att samarbeta kunde de minska sitt sortiment från 2 000 till 350 artiklar och samtidigt ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare.

- För att bli mer attraktiv för marknaden behöver man komma upp i volym, säger Evelina Eklund Dahane, ansvarig upphandlare på Botkyrka kommun. Vi är 95 000 invånare i Botkyrka. Att ligga i framkant innebär mer arbete för leverantörerna, och för att göra den utveckling som behövs behöver de vara garanterade stora volymer. 

Gemensamma prioriteringar över partigränser

Sedan tidigare har Botkyrka ett pågående samarbete, Södertörnssamarbetet, där de tillsammans med andra kommuner har tagit fram gemensamma prioriterade områden. Ett av dessa prioriterade områden är klimat. 

- Det är en mycket stor fördel att ha en plattform där politikerna ställer sig bakom prioriteringar och åtgärder. Att få flera kommuner att samarbeta kan vara svårt, men när det finns en politisk vilja och en plattform går det, säger Gunilla Isgren, miljöutredare på Botkyrka kommun.

Kartläggning och behovsanalys av produkter 

För varje produkt i sortimentet gjorde de tillsammans en kartläggning och behovsanalys för att avgöra om den skulle vara kvar eller tas bort. En arbetsgrupp med skilda kompetenser skapades för genomförande av själva behovsanalysen. Upphandlingen krävde även en tät dialog med verksamheterna för att förstå användningen av produkterna och framtida behov. 

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på minskad plastanvändning och de klimatvinster som samarbete kan ge. Exemplet tar upp betydelsen av det tidiga inköpsarbetet med kartläggning av sortiment, samarbete mellan kommuner som bidrar till en ökad beställarkraft samt vikten av dialog med avtalade leverantör och uppföljning under avtalstiden.

I vårt stöd finns verktyg och vägledning som främjar arbetet för en hållbar  upphandling av plast. 

Läs hela exemplet om Botkyrka kommuns samarbete här