Start

De tillfälliga statsstödsreglerna under covid-19 förlängs och möjligheterna utökas

Publicerad 02 februari 2021

Kommissionen har förlängt och utvidgat möjligheterna att lämna statsstöd enligt de tillfälliga statsstödsreglerna som gäller med anledning av covid-19 pandemin.

Ändringarna av de tillfälliga statsstödsreglerna gör det möjligt för stat, kommun och region att inom sina behörigheter ge stöd till företag för att de ska klara sig under covid-19-pandemin. De tillfälliga reglerna förlängs nu till den 31 december 2021.

De begränsade stödbelopp som får beviljas enligt den tillfälliga ramen höjs till 1 800 000 euro från tidigare 800 000 euro. Medlemsstaterna kan även fortsättningsvis välja att betala ut sådant godkänt statsstöd tillsammans med stöd av mindre betydelse (alltså totalt stöd upp till 2 000 000 euro per företag om villkoren i den allmänna de minimis-förordningen är uppfyllda).

Möjligheten att även ge stöd för att täcka fasta kostnader för särskilt drabbade företag utökas också. Sådant stöd kan nu ges för fasta kostnader som inte täcks av företagens intäkter med belopp upp till 10 miljoner euro per företag.

- Vi välkomnar att kommissionen tar hänsyn till de utmaningar covid-19 pandemin medför och som visar att det är möjligt att vid behov i vissa fall skjuta till nytt kapital till företag som ägs av kommuner och regioner. De tillfälliga statsstödsreglerna innebär lättnader och ger därför utökade möjligheter för kommuner och regioner att ge sådant stöd, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

Kommissionen möjliggör även omvandling av tidigare godkända stöd i form av lån och garantier till direktstöd inom ramen för de nya takbelopp som ändringen innebär samt förlänger möjligheterna till kortfristiga exportkrediter till alla länder.

- Vi betonar dock att dessa möjligheter måste ses i ljuset av den exceptionella situationen och att företag inte bör planera sin verksamhet utifrån att reglerna kommer att fortsätta att förlängas.

Vi har uppdaterat vårt webbstöd om statsstödsreglerna under covid-19-pandemin.

Statsstödsfrågor med anledning av covid-19