Start

EU-domstolen har meddelat en ny dom om takvolymer

Publicerad 17 juni 2021

EU-domstolen har idag den 17 juni 2021 meddelat dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel. I domen utvecklar domstolen hur så kallade takvolymer ska tillämpas i ramavtal.

EU-domstolen har tidigare i den så kallade CoopService-domen (C-216/17) uttalat att takvolymer ska tillämpas vid ramavtal. Uttalandet har varit svårtolkat och har väckt stor uppmärksamhet. Frågan har prövats i ett mycket stort antal överprövningsmål och Högsta förvaltningsdomstolen har gett prövningstillstånd i några överprövningsmål rörande takvolymer.

Den danska domstolen Klagenævnet for Udbud beslutade i januari 2020 att begära förhandsbesked från EU-domstolen rörande frågan om takvolymer i ramavtal. Den danska domstolen hänsköt ett pågående överprövningsmål mellan den danska upphandlande myndigheten Nordjylland och leverantören Simonsen & Weel och ställde ett antal tolkningsfrågor rörande takvolymer till EU-domstolen.

EU-domstolen har nu meddelat dom i målet och uttalar i domen bland annat att i meddelandet om upphandling ska anges uppskattad kvantitet och/eller uppskattat värde samt den största kvantitet och/eller det högsta värdet för de varor som ska levereras enligt ett ramavtal, och att ramavtalet inte längre har några verkningar när detta gränsvärde har nåtts.

 – Vi kommer nu att närmare analysera domen. Ytterligare klarlägganden är dessutom att vänta när Högsta förvaltningsdomstolen meddelat dom i de uppsläppta målen om takvolymer, kommenterar Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund.

Upphandlingsmyndigheten har tidigare gett ut en vägledning rörande takvolymer i ramavtal. Vägledningen kommer nu vid behov att uppdateras med anledning av den nya domen från EU-domstolen.

EU-domstolens dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel

Upphandlingsmyndighetens vägledning 2019:3 Takvolymer i ramavtal