Start

Förläng livstiden på IT-produkter genom upphandling

Publicerad 18 november 2021

Att skrota fungerande datorer och skärmar är slöseri med både skattepengar och miljö. Under de senaste åren har efterfrågan på återanvänd IT-utrustning ökat i upphandling. Det är en lovande utveckling.

Offentliga sektorn har börjat förstå att deras använda IT-produkter har ett värde. Med hjälp av krav på återbruk genom hela inköpsprocessen kan offentlig sektor bidra till en cirkulär ekonomi. Att återbruka IT-produkter är fördelaktigt för både ekonomin och miljön. Man får kvalitativa produkter för ett billigare pris, samtidigt som man bidrar till att spara på jordens resurser.

Inrego är ett av flera bolag som drivs av att maximera livslängden på datorer, telefoner och andra IT-produkter. De köper in IT-utrustning från privatpersoner, företag och organisationer, rustar upp den och säljer vidare. Det är ett exempel på affärsmodellen livstidsförlängning, en affärsmodell som bidrar till en mer cirkulär ekonomi.

– Det viktigaste i en cirkulär ekonomi är att tänka rätt från början. När man upphandlar cirkulärt måste man också se till att produkterna får ett cirkulärt liv även när man själv är klar med dem. Det handlar helt enkelt om att ändra sitt synsätt, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego

Efterfrågan ökar

Att tänka cirkulärt är fortfarande är nytt och det saknas ofta konkreta exempel på hur man kan gå till väga. Det kan göra det svårt att bryta gamla mönster. Därför är det viktigt att jobba mot ändrade normer, beteende och att våga agera annorlunda, då kan vi genom upphandling hjälpa till att minska miljöpåverkan.

– Vi ser nu att både företag och offentlig sektor är redo att upphandla cirkulärt. Det här kommer att bli en väldigt spännande nära framtid där efterfrågan och utbudet på återanvända produkter kommer öka väldigt starkt. Vi har gjort det här i 25 år och det är först nu vi ser att kunder kommer i kapp vår affärsmodell, säger Sebastian Holmström.

Tre tips för hållbar IT-upphandling

  • Gör en behovsanalys. Vad är det för funktion ni söker och vilka behov har användarna?
  • Efterfråga mer hållbarhet och ställ krav på vad som ska ske med era produkter efter att ni är klara med dem.
  • Specificera att ni vill att elektroniken ska fungera som ny, inte att den behöver vara fabriksny.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om IT-upphandling med fokus på livstidsförlängning av IT-produkter. Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats: Förlängd livslängd för IT-produkter gynnar cirkulär ekonomi