Start
En tekniker reparerar en dators moderkort.

Förlängd livstid för IT-produkter gynnar cirkulär ekonomi

Publicerad 02 februari 2021
  • Cirkulär ekonomi

Varje år skrotas cirka 550 000 datorer och skärmar från hushåll och företag. En undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter visade att majoriteten, 51 procent, av företagen och myndigheterna antingen skrotar datorerna eller lägger dem i ett förråd. I offentlig sektor är siffran något lägre, 46 procent. Det leder till slöseri med både skattepengar och vår miljö.

Företag som säljer begagnade produkter har de senaste åren märkt att det har börjat efterfrågas återanvänd IT-utrustning i upphandlingar. Den offentliga sektorn har också börjat förstå att deras använda IT-produkter har ett värde. Med hjälp av krav på återbruk genom hela inköpsprocessen kan offentlig sektor bidra till en cirkulär ekonomi.

Inrego är ett av flera bolag som drivs av att maximera livslängden på datorer, telefoner och andra IT-produkter. Bolaget grundades 1995 då man insåg att datorer slängdes trots att de fortfarande var användbara. De köpte in datorer och rustade upp dem, för att sälja dem vidare. Det är affärsidéen som driver bolaget än idag och som är ett exempel på affärsmodellen livstidsförlängning.

Inrego köper in IT-utrustning från privatpersoner, företag och organisationer. 92 procent repareras och får ett fortsatt liv, medan åtta procent återvinns. Produkterna töms helt på innehåll och data, så de upplevs som nya när de säljs. Att återbruka IT-produkter är fördelaktigt för både ekonomin och miljön. Man får kvalitativa produkter för ett billigare pris, samtidigt som man bidrar till att spara på jordens resurser.

Det viktigaste i en cirkulär ekonomi är att tänka rätt från början. När man upphandlar cirkulärt måste man också se till att produkterna får ett cirkulärt liv även när man själv är klar med dem. Det handlar helt enkelt om att ändra sitt synsätt, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego

Våga ta hjälp av leverantörer i det strategiska arbetet

Då cirkulär ekonomi fortfarande är nytt och upphandlare ofta saknar konkreta exempel på hur man kan gå tillväga, kan gamla mönster vara svåra att bryta. Genom att lära oss av varandra och tänka steget längre på produktens hela livstid vid användningen av IT-utrustning, kan en förändring ske. Det är viktigt att jobba mot ändrade normer, beteende och att våga agera annorlunda, då kan vi genom upphandling hjälpa till att minska miljöpåverkan.

– Vi ser nu att både företag och offentlig sektor är redo att upphandla cirkulärt. Det här kommer att bli en väldigt spännande nära framtid där efterfrågan och utbudet på återanvända produkter kommer öka väldigt starkt. Vi har gjort det här i 25 år och det är först nu vi ser att kunder kommer ikapp vår affärsmodell, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego

Begagnat betyder inte gammalt och utslitet

Sebastian tycker att det är viktigt att man innan en upphandling börjar med en behovsanalys. Som upphandlare behöver man inte tänka på om det är nytt eller begagnat, utan vilka behov som användarna har. Många har en förutfattad åsikt om att begagnat är gammalt och slitet, men många gånger är produkterna bara ett eller två år gamla. De upplevs som nya.

– Offentlig sektor är bra på att sälja använd IT-utrustning, men inte lika bra på att köpa in. Man ser i huvudsak hinder med använd IT-utrustning. Så som att den presterar sämre, att den kommer gå sönder eller att batteriet är dåligt. Det är en myt vi vill slå hål på, säger Sebastian.

Ställ inte krav på fabriksnytt

I många upphandlingar ställs det krav på fabriksnya produkter. Detta gör att företag som jobbar med livstidsförlängning av produkter inte har möjlighet att delta i upphandlingar. Ett cirkulärt och återbrukat tänk elimineras helt.

Att istället prata om behov och funktioner ger fler företag chansen att visa vad de kan göra med redan använda produkter, ofta till ett billigare pris. I snitt brukar en återanvänd dator ha ett 30-40 procent lägre pris än en ny med samma funktion. Det är också viktigt att få med underhåll och reparationer i sin upphandling för att minska behovet av nya produkter.

Leverantörens tre bästa tips för att upphandla cirkulärt

  • Gör en behovsanalys. Vad är det för funktion ni söker och vilka behov har användarna?
  • Efterfråga mer hållbarhet och ställ krav på vad som ska ske med era produkter efter att ni är klara med dem.
  • Specificera att ni vill att elektroniken ska fungera som ny, inte att den behöver vara fabriksny.