Start
Färgglada plastprodukter som samlats för återvinning

Flera möjligheter att öka återvinningen av plast

Publicerad 02 februari 2021
  • Cirkulär ekonomi

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Än så länge är efterfrågan på återanvänd plast låg, och därmed metoderna få och utbudet litet. Men offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.

Många leverantörer deltar i olika projekt för att lyckas återvinna plast och hitta nya flöden. En sådan leverantör är Trioworld (tidigare Trioplast), som bland annat hittat sätt att återvinna plast från vården. Vården producerar stora mängder avfall med engångsplast, men det är svårt att återvinna eftersom plast från vården som kan vara kontaminerad inte får återanvändas. Trioworld återvinner plast som inte är kontaminerad.

– Både vi och vården tycker att det är viktigt att den plast som går att återvinna återvinns, säger Kristin Geidenmark Olofsson, ansvarig för regulatoriska frågor och strategisk innovation på Trioworld. När vi har pratat med sjukhusen i Sverige säger personalen att de vill sortera för de ser att det finns plast som inte är kontaminerad.

Flertalet kemiska analyser och stickprovskontroller visar att den återvunna plasten är extremt ren.  Nu ingår de därför i ett projekt med Västra götalandsregionen där de skall prova plaståtervinning från vården inom Sverige.

Plasten som återvinns används i många olika produkter, bland annat:

  • Packplast, till exempel för att hålla ihop höbalar eller varor på lastpallar
  • Delar av hygienprodukter som blöjor och bindor
  • Bärkassar och sopsäckar.

Även livsmedelsförpackningar är under utveckling.

En svårighet med att använda återvunnen plast i livsmedelsförpackningar är att återvunnen plast inte får komma i kontakt med livsmedel. Trioworld ingår därför i ett projekt där man undersöker möjligheten med att använda en barriär av ny plast mot livsmedlet, men använda återvunnen plast i majoriteten av förpackningen.

Alternativa dokument för att öka säkerheten

En svårighet när man upphandlar plast är att man som köpare vill kunna känna sig trygg i vad man köper. I vanliga fall får köparen ett intyg om överensstämmelse (Declaration of Conformity) som garanterar innehåll och framställningsprocess. Med återvunnen plast går inte det, eftersom återvunnen plast inte är spårbar på samma sätt som ny. Trioworld har löst det med sina kunder genom att de tar fram ett säkerhetsdatablad (Document of Safety). Det är en garanti på att plasten uppfyller de krav på säkerhet som finns för det den ska användas till.

– I dag finns det inga regler för vad man ska skriva i ett sådant dokument, säger Kristin. Varje kund har olika förväntningar och vi får anpassa oss efter kunden och deras krav. Som upphandlande organisation behöver man därför komma överens med sin leverantör hur de ska verifiera att den återvunna plasten är säker.

Behövs mer kunskap om plast

Offentlig sektor har en enorm möjlighet, och ett ansvar, att minska mängden plastavfall och öka mängden återvunnen plast. Men som upphandlare kan det vara svårt att veta var man ska börja.

– Det är inte rimligt att begära att upphandlare ska ha all kunskap om plast, säger Kristin. Samtidigt är det kunskap om plast som är viktigast för att vi ska lyckas minska plastanvändningen.  Därför måste man kunna vända sig någonstans för att få hjälp.

Så kommer du igång med upphandling av återvunnen plast

Börja med att välja ut några få produkter att börja med, tipsar Kristin. Välj ut de produkter ni ska jobba med tillsammans med leverantörsmarknaden, så att ni vet att det går att realisera. Man kan gärna sätta ribban lite högt, men att få fram en helt ny värdekedja kan vara tufft.

– Det går inte att vänta på att allt finns på plats med direktiv, standarder och sådant, eller att alla vet hur vi ska göra allt, menar Kristin.

När ni väl har valt en eller flera produkter behöver ni ta fram:

  • hur ska säkerheten ska verifieras och vilka dokument behövs?
  • hur fungerar det i praktiken, klarar produkten det ni ska använda den till?
  • uppfyller produkten kraven?
  • finns det tillräckligt återvunnen råvara med rätt kvalitet på marknaden för det ni behöver?

– Det kan tyckas som mycket jobb, säger Kristin, men offentlig sektor har en viktig roll för att öka efterfrågan och driva på utvecklingen för att arbetet med återvinning ska löna sig.

Upphandlingsmyndighetens har tagit fram ett stöd för upphandling av plast som ska bidra till viktig kunskap om hur plasten kan minska. Där finns också fler exempel på hur andra jobbar med detta som kan ge inspiration till nästa steg.

Relaterat innehåll

En man lägger laminatgolv
  • Cirkulär ekonomi

I Sverige uppstår varje år ungefär 1 800 ton golvspill vid installation av nya plastgolv. Men bara en femtedel av detta samlas in och återvinns, trots att varje ton återvunnet golv sparar runt 3 ton koldioxid. Det innebär en förlorad besparing på mer än 4 000 ton koldioxid. Eftersom en stor del av golven köps av kommuner och regioner ger offentlig upphandling stora möjligheter att påverka.

Möte mellan personer i kontorsmiljö
  • Cirkulär ekonomi

Genom att gå ihop med andra kommuner kunde Botkyrka kommun minska sortimentet från 2 000 till 350 artiklar. I och med att volymerna på produkterna blev så stora kunde de även ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare och ändå få attraktiva priser.