Start
En man lägger laminatgolv

Tarkett hittar cirkulära flöden för golv

Publicerad 02 februari 2021
  • Cirkulär ekonomi

I Sverige uppstår varje år ungefär 1 800 ton golvspill vid installation av nya plastgolv. Men bara en femtedel av detta samlas in och återvinns, trots att varje ton återvunnet golv sparar runt 3 ton koldioxid. Det innebär en förlorad besparing på mer än 4 000 ton koldioxid. Eftersom en stor del av golven köps av kommuner och regioner ger offentlig upphandling stora möjligheter att påverka.

Golvbranschens Riksorganisation, GBR, har i 20 års tid bedrivit verksamheten GBR Golvåtervinning, där man samlat in installationsspill från plastgolv för återvinning. Alla tillverkare av plastgolv och hundratals golvläggningsföretag är med i systemet och återvinningen sköts rent praktiskt av Tarkett.

År 2019 samlade systemet in runt 350 ton installationsspill. Av det tillverkades det 80 000 kvadratmeter nya plastgolv, en koldioxidbesparing på mer än 500 ton. För att komma längre behöver de ha offentlig sektor med på tåget.

– Vi har ett väl fungerande system för återvinning av installationsspill i branschen, som dessutom är kostnadsfritt och konkurrensneutralt, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Men vi måste få fler att använda det. Offentlig sektor är en stor användare av plastgolv och borde gå före och ställa som krav att spillet ska samlas in och återvinnas.

Undersökte passande cirkulära modeller

Tarkett undersöker även fler sätt att återvinna material. För att se vilka insatser som skulle göra störst nytta har Tarkett undersökt både olika cirkulära modeller och analyserat sina egna produkter ur ett livscykelperspektiv.

– Det första vi gjorde var att kolla på vilka cirkulära modeller som passar våra produkter. Med golv är det till exempel svårt med delningsmodellen, vi kan inte bära hem kontorsgolvet till lägenheten när arbetsdagen är slut. Men för textilgolv ser vi att ett företag har ett grått golv i två år, sen flyttar de och nästa kontor ska ha ett grönt golv i några år. Där ser vi att vi kan ha modeller för att köpa tillbaka golven.

När Tarkett gjorde livscykelanalys såg de att de största utsläppen för plast- och textilgolv sker vid råvaruuttaget och förbränning. Med återvinning minskar utsläppen i båda fallen.

Flera sätt att återvinna golv

Tarkett arbetar nu med återvinning av flera olika golv och har även tittat på återvunna material från andra branscher. För att göra nya plastgolv köper de till exempel in plasten PVB, som tas från bilrutor på bilskrotar.

– Vi behövde en plastprodukt som finns i stora volymer, med jämn tillgång, rätt egenskaper och till ett bra pris. Efter att ha undersökt marknaden hittade vi den här plastprodukten. Men det behövs mer återvunnen plast på marknaden. Helst vill vi ha mer material från sådana golv som vi tillverkat, men vi behöver hjälp att veta var de finns för att kunna samla in dem.

De har också tagit fram en teknik för att återvinna gamla textilgolv. Tekniken spar sex till åtta kilo koldioxid per kvadratmeter golv, jämfört med ett nytt golv. Genom att separera garnet från baksidan av golvet kan garnet bli till nytt garn till nya textilgolv. Bara i Sverige är potentialen för återvinning en miljon kvadratmeter golv årligen.

Plastgolv ger stora möjligheter till cirkulära flöden

Det största cirkulära flödet är återvinningen av plastgolv. Plastgolv kan återvinnas på två sätt, dels det spill som blir över vid installation, dels golv som rivs ur. Installationsspill är det som återvinns via GBR Golvåtervinning.

– Det finns en halv miljon ton lagda plastgolv i Sverige, berättar Dag. Gamla golv är en stor potential, eftersom de är samma plast rakt igenom och det är stora ytor på en gång. Utmaningen ligger i att de är långlivade och att de därmed innehåller ämnen som vi inte får eller vill använda längre, till exempel ftalater.

För att kunna återvinna golv som rivs ut behöver man först tvätta bort betong-, spackel- och limrester innan det materialåtervinns. Tarkett har utvecklat en metod där de kan tvätta golv i industriell skala. Men det här fungerar bara på golv som är fria från ftalater.

– Ska vi kunna sortera bort kemikalier som ftalater i industriell skala krävs det mycket stora investeringar. Det är svårt att motivera investeringar utan en tydlig efterfrågan på produkter med stor andel återvunnet material. Här är offentlig sektors agerande viktigt.

Leverantörens tips – så lyckas du med upphandlingar som gör skillnad

Enligt Dag Duberg finns det tre viktiga saker att tänka på när man upphandlar hållbara golv.

  • Cirkularitet är inte samma sak som återvinningsbart. Ska man få igång cirkularitet i samhället måste man ställa krav på att nya produkter ska innehålla återvunnet material. Har man bara krav på att det ska samlas in och sorteras, får man bara högar med sorterat material. Inför upphandlingen, ha dialog med marknaden. Fråga om golven kan innehålla viss del återvunnet material. Undersök också om det finns möjlighet att kräva att golven innehåller återvunnet material som inte bara kommer från produktionsspill.
  • När du vill kravställa återvinningsbart, ifrågasätt vad leverantören menar med återvinningsbart. Att något går att återvinna i Holland gör inte att det är återvinningsbart i Sverige. Det måste finnas en process med insamling och logistik även här. Säkerställ att det finns återvinningsmöjligheter även för er.
  • Om du har beställt ett plastgolv, kravställ att leverantören återvinner installationsspillet. Det är kostnadsfritt för leverantören att beställa hämtning av spill, medan det kostar att skicka avfall till förbränning.

Tips på fler lärande exempel

Relaterat innehåll

Möte mellan personer i kontorsmiljö
  • Cirkulär ekonomi

Genom att gå ihop med andra kommuner kunde Botkyrka kommun minska sortimentet från 2 000 till 350 artiklar. I och med att volymerna på produkterna blev så stora kunde de även ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare och ändå få attraktiva priser.

Färgglada plastprodukter som samlats för återvinning
  • Cirkulär ekonomi

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Än så länge är efterfrågan på återanvänd plast låg, och därmed metoderna få och utbudet litet. Men offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.

Gröna plastlådor  med återvinningssymbol, fyllda med plastflaskor
  • Cirkulär ekonomi

Varje år orsakar de största kommunerna i Östra Mellansverige 4000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.