Start
Gröna plastlådor med återvinningssymbol, fyllda med plastflaskor

Uppsala kommun minskar plasten med plastmål

Publicerad 02 februari 2021
 • Cirkulär ekonomi

Varje år orsakar de största kommunerna i Östra Mellansverige 4000 ton koldioxidutsläpp, bara genom sin användning av arbetsmaterial av fossil plast, som till exempel skoskydd, handskar och soppåsar. Uppsala kommun har arbetat aktivt för att minska sina utsläpp.

– Det finns många förändringar som är enkla att genomföra, och som gör stor skillnad, säger Anna Hilding, Miljöhandläggare på Uppsala kommun.

Mandat och mål är viktigt

Annas erfarenhet är att det är viktigt att ha mandat och att sätta mätbara mål för att lyckas. I samarbetet med verksamheten är det en fördel att det finns mål som anses viktiga att uppnå och att det finns resurser för att hjälpa till att uppnå målen. Uppsala kommun har lagt till följande plastmål i sina miljö- och klimatmål:

 • 2020: kartlägg plastanvändningen och ta bort minst tre produkter i fossil plast i pilotverksamheterna
 • 2023: halverad klimatpåverkan från plast
 • 2030: endast biobaserad eller återvunnen plast, där plast fortfarande används.

– Med mål kan vi jobba långsiktigt, säger Maisa Young, Miljöhandläggare inom hållbar upphandling på Uppsala kommun. Två år innan upphandlingen kan vi börja sondera, ha diskussion med verksamheten och ha dialog med politiken om de kan stötta och ta vissa merkostnader.

Samverkan genom hela verksamheten

För att kunna lyckas behöver man också samarbeta genom hela processen. Upphandlarna kan bidra med statistik på hur mycket plastprodukter som köps in och om det finns alternativa material, medan verksamheterna bidrar med kännedomen om vilka produkter som kan tas bort helt eller minskas.

– Det är bra om man kan skapa ett vägledande material och en inställning som gör att arbetet lever vidare i hela verksamheten, säger Anna. Ska ni förändra inköpen behöver ni ju också förändra arbetssätten, och det är enklare om alla vet varför det sker.

Uppsala kommun skapade till exempel en e-utbildning för medarbetarna om plastens påverkan på klimatet. E-utbildningen finns tillgänglig för alla på Uppsala kommuns webbplats.

Tänk rätt i plastupphandlingen

Det finns fler sätt att minska klimatpåverkan på plasten. Det första är så klart att inte använda plast alls, utan använda ett annat material, till exempel papper, glas, porslin eller metall. Det andra är att använda flergångsartiklar istället för engångsartiklar som porslinsmugg istället för engångsmugg. Och det tredje är att använda rätt sorts plast.

– Finns det ni vill ha i leverantörens sortiment när ni skriver avtal kan ni skriva in att en övergång ska ske så fort som möjligt. Om ni vet att det är ett förnybart eller återvunnet alternativ på väg ut på marknaden kan det ingå i kravställan att den ska tas in i sortimentet under avtalstiden.

En vanlig tankevurpa är att tro att plast gjord på förnybar råvara är lika bra som återvunnen plast. Fördelen med förnybar råvara är att plasten inte ger något nettotillskott av växthusgaser vid förbränning. Men den förnybara plasten behöver fortfarande nya råvaror. Det krävs också mer energi att skapa plast från förnybara råvaror än från återvunnet material.

Anpassa plastmålen till praktiken

Även om målet är minskad plast är det i praktiken inte alltid möjligt att ta bort all plast. Beroende på verksamhet har åtgärderna sett olika ut. I en upphandling av portionsmatlådor till hemtjänsten blev resultatet att plasten blev kvar, men i annan form.

– När man tar bort plastprodukter måste man se vad som är realistiskt att göra, säger Maisa. Det här är ju måltider för brukare, och det är en grupp som själva betalar för de tjänster de nyttjar. Om vi ställer väldigt höga krav på leverantören kan det påverka priset för brukarna, som redan är en socioekonomiskt utsatt grupp. Det hade varit en annan sak om det var en produkt där kommunen tar kostnaden.

När man började göra behovsanalysen såg man också att det här är en grupp som ofta är fysiskt svaga, vilket gör material som porslin och metall svårt. Det är inte säkert att brukarna kommer orka hantera produkten. Det fanns heller inga produkter i förnybart material, som både täckte alla behov och hade ett rimligt pris.

– Vi såg att det inte var här vi skulle lägga krutet, utan det är i andra upphandlingar. Men det betyder inte att det inte kan bli bättre. Vi hade svarta matlådor, vilka inte går att återvinna. Efter en dialog med leverantörer om vad som är möjligt kravställde vi att senast 24 månader efter avtalsstart ska leverantören ha ställt om och kunna leverera transparenta förpackningar i återvinningsbara material, till exempel polypropen eller polyeten.

Samtidigt som Uppsala kommun arbetar med att minska plasten genom upphandling, pågår arbete i verksamheterna med att minska eller ta bort produkter. Inom ett regionalt projekt som kommunen ingick i, Jakten på plasten, fick tre pilotverksamheter se över vad de kunde ta bort eller minska. De plastprodukter som pilotverksamheterna i projektet fokuserade på att minska eller ta bort var:

 • Äldreomsorgen: plasthandskar, förkläden, soppåsar, haklappar, medicinkoppar
 • Förskolor/grundskolor: skoskydd, leksaker, engångsprodukter för mat och dryck
 • Kontor: kontorsmaterial, soppåsar, engångsprodukter för mat och dryck

Det visade sig att det gick alldeles utmärkt att bedriva förskoleverksamhet utan skoskydd, eller att inte ha papperskorgar med soppåsar under varje skrivbord på kontoren. 

Miljösamordnarnas tips för att minska plasten

Genom Uppsala kommuns eget plastarbete, och det regionala samarbetsprojektet Jakten på plasten, har Maisa och Anna samlat på sig mycket erfarenhet. För att lyckas med att minska plasten i hela verksamheten rekommenderar de:  

 • Sätt tydliga mål. Politiska mål och projektmål skapar både legitimitet och förväntningar.
 • Uppfinn inte hjulet igen. Det finns massor av guider, vägledningar och hjälp från kommuner som gjort den här resan innan. Använd dem.
 • Skaffa kunskap. Plastminskning kräver massor av kunskap, men det finns också massor av kunskap att ta av. Använd allt det material som andra myndigheter och kommuner har tagit fram.
 • Det är okej att ta lågt hängande frukter. Det kan kännas futtigt att börja med en liten produktgrupp, men det är ett steg på vägen. Och det är bättre att börja litet och lära sig än börja stort och det blir övermäktigt.

Relaterat innehåll

Möte mellan personer i kontorsmiljö
 • Cirkulär ekonomi

Genom att gå ihop med andra kommuner kunde Botkyrka kommun minska sortimentet från 2 000 till 350 artiklar. I och med att volymerna på produkterna blev så stora kunde de även ställa högre klimat- och miljökrav än tidigare och ändå få attraktiva priser.

En tekniker reparerar en dators moderkort.
 • Cirkulär ekonomi

Varje år skrotas cirka 550 000 datorer och skärmar från hushåll och företag. En undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och myndigheter visade att majoriteten, 51 procent, av företagen och myndigheterna antingen skrotar datorerna eller lägger dem i ett förråd. I offentlig sektor är siffran något lägre, 46 procent. Det leder till slöseri med både skattepengar och vår miljö.

Färgglada plastprodukter som samlats för återvinning
 • Cirkulär ekonomi

För att klara Sveriges klimatmål och världens klimatutmaningar behöver återanvändningen av plast öka. Än så länge är efterfrågan på återanvänd plast låg, och därmed metoderna få och utbudet litet. Men offentlig sektor kan genom sina upphandlingar ge leverantörerna möjligheten att växla upp.