Start
Möbler i kontorslandskap med arbetsgrupp som brainstormar

Mycket att spara på nytt tänk för möbler

Publicerad 02 februari 2021
 • Cirkulär ekonomi

Produktionen av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Samtidigt håller kontorsmöbler i 30 år, men används enligt branschen själv bara några år. Det innebär ett enormt resursslöseri, både på organisationens och av naturens resurser. Som inköpare kan du göra skillnad.

Många organisationer förändras ofta. Något man ofta inte tänker på är att det även påverkar möblerna, och därmed organisationens avtryck på klimatet. Nya arbetssätt, omorganisationer och flytt skapar nya behov, behov som går att lösa genom att hyra eller köpa återbrukat. Men även genom att återbruka sina egna möbler. Faktum är att många redan har det de behöver, utan att de vet om det.

– Vi brukar säga att ställa möbler i källaren är en ingen lösning, säger John Hultberg på RP, en leverantör av kontorsmöbler. Har de väl ställts ner kommer de inte upp, för man vet inte om att de finns.

RP vill minska slöseriet genom att i första hand inventera och omlokalisera möbler inom verksamheter. Med deras IT-system kan kunden själv hålla reda på vad den har, och vart. Om de egna möblerna inte räcker hjälper RP genom att reparera, hyra ut och sälja återbrukade kontorsmöbler. I sista hand kompletterar de med nytt.

– Genom att inventera möblerna och lägga in dem i vårt system kan kunderna själva se var de har möbler över, och flytta internt. Många gånger kan vi också göra om deras befintliga möbler för att passa deras nya behov, till exempel nya bordsskivor på skrivborden. Att behålla underreden eller underreden i metall ger en enorm miljövinst. Och ett helt annat pris.

Ett sätt att minska slöseriet

RP startade efter att John hade sett det enorma slöseri med möbler som sker.

– Jag gick förbi utanför ett postkontor en eftermiddag. Det här var när Posten skulle dra ner, omorganisera och flytta till Tomteboda. Utanför postkontoret stod containrar med väktare runt. Ner i containrarna slängdes möbel efter möbel. Helt funktionsdugliga, nästan i nyskick. Efter flytten köpte Posten in helt nya möbler för att inreda hela Tomteboda. Det enda jag kunde tänka var – vilket slöseri! Det ska inte vara så här.

I dag har RP möblerat 100-tals kontor, bland annat för Försäkringskassan, Malmö och Göteborg stad och Jönköping, Södertälje och Nacka kommun. Förutom att använda kundernas befintliga möbler är uthyrning av återbrukat en stor del av verksamheten.

Gamla möbler i nyskick

Det finns en misstro mot återbrukade möbler, att det skulle vara gammalt, ofräscht och otillräckligt.

– Många tror att de får ett lapptäcke av möbler från en loppislada om det beställer av oss, att Gunilla får sitta på en röd stol och Bengt på en blå pall. Det stämmer inte. Det går att inreda hela kontor med återbrukat.

Innan möblerna går till kunden återställs de till nyskick genom rengöring och eventuell reparation. Tygmöbler ångtvättas för att få bort smuts.

Tips om hur du upphandlar mer cirkulärt

John har fyra tips för att minska miljöpåverkan från sina möbler.

 • Börja med det du har
  Skaffa en databas för att få överblick över vad ni har. Kanske behöver ni inte köpa någonting alls utan bara göra en uppfräschning eller renovering av vissa möbler.
 • Kravställ behovet
  Kravställ ert behov, inte en produkt. Kravställ att under 3 år ska 145 personer ha en arbetsplats, inte 145 skrivbord och stolar. Då blir hyra återbrukat självklart. Vet man att någon ska sitta i 10 år kanske behovet är att köpa återanvänt. Med behov i stället för produkter är det lättare att hitta miljövänliga lösningar.
 • Hyr möbler
  Genom att hyra möbler kan man utnyttja möblerna under hela dess livslängd. Dessutom slipper kunden besväret med att magasinera och flytta möblerna.  Och när man har nya behov byter man bara ut möblerna. Då har ingen miljöpåverkan skett i onödan, ingen arbetare har tagit fram det, ingen plats behövts i onödan.
 • Ta fram rutiner som passar för återbruk och hyrlösningar
  Det största hindret vi möter för att hyra eller köpa återbrukat är traditionen. Det finns rutiner och arbetssätt för att köpa in nya möbler. Ska man plötsligt hyra istället för att köpa är det inte bara upphandlingsförfarandet som behöver göras om, utan även hur man räknar på utgifterna för möbler i budgeten. 

Tips på fler lärande exempel