Start
En packe av olika tyger

Upphandling av textil kan göra stor skillnad för klimatet

Publicerad 02 februari 2021
  • Cirkulär ekonomi

Textilier har en stor miljöpåverkan, både för att råvarorna kräver stora resurser när de produceras och för att vägen från råvara till färdigt plagg kräver både energi och kemikalier. Att tänka rätt i upphandlingen kan därför göra stor skillnad.

Textil påverkar miljön i alla delar av värdekedjan: vid produktionen av fibrer, vid tillverkning och behandling av först materialet och sedan produkten, vid transport genom hela värdekedjan och vid tvätt och skötsel av slutprodukten. Störst miljöpåverkan har produktionsledet, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Miljöpåverkan beror på val av fibrer och vilka metoder som används vid produktion.

Enligt Naturvårdsverket kan ett kilo ny textil:

  • ge växthusgasutsläpp på mellan 10–40 kilo koldioxidekvivalenter
  • kräva mellan 1,5–6,9 kilo kemikalier
  • kräva mellan 7 000–29 000 liter vatten. Då textiltillverkningen till stor del sker i länder där det redan råder vattenbrist är det ett stort problem.

Variationerna beror på vilken sorts textil man producerar och på vilket sätt. Att tänka lång livslängd och minskat behov av nyproduktion är därför avgörande vid upphandling av till exempel kläder.

Öka livslängden – upphandla tjänst och funktion

Det bästa sättet att få fram hållbara lösningar är att efterfråga en funktion istället för produkt, och genom att ha en dialog med både användare och leverantörer. Det menar Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis Textil Service. Elis, som innan uppköp hette Berendsen hyr ut, tvättar och sköter hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare.

– Säg att vi får krav på arbetskläder där fickorna ska ha en viss storlek, säger Lina. Då måste vi ta fram nya kläder som möter de kraven. Hade kravet istället varit att lösa ett problem, till exempel att det ska få plats ett visst verktyg i fickorna, hade vi kunnat titta bland våra befintliga kläder om något passade. Oftast finns det mer hållbara lösningar som upphandlaren inte känner till, till exempel att det går att hyra eller efterfråga begagnat. Om vi får träffa användarna och förstå deras behov kan vi ge förslag på den mest hållbara lösningen.

Att hyra eller välja begagnat är bättre än att köpa nytt, eftersom det förlänger livslängden och minskar behovet av nyproduktion. Men många värjer sig mot tanken mot begagnade kläder.

– Det är en märklig inställning, för de flesta tycker att sova på hotell är höjden av lyx, trots att man där delar handduk och lakan med tidigare gäster. Arbetskläder tvättas och kvalitetssäkras mellan varje användning, precis som hotellakan, så principen är densamma.

Bra upphandling kräver kompetens om användarsituationen

Upphandlingar görs ofta av andra personer än de som har behovet, och de har inte alltid möjlighet att sätta sig in i vad det är de ska upphandla. Kompetensen om vilka lösningar som finns, och hur olika lösningar påverkar miljön saknas. Lina ger exempel på en upphandling av arbetskläder i 100 procent ekologisk bomull eller Öko-texcertifiering klass 1, eftersom det på papperet är det bästa för miljön.

– 100 procent bomull klarar inte så hög påfrestning och så många tvättar som arbetskläder utsätts för, berättar Lina, så i det här fallet fick kläderna väldigt kort livslängd och fick bytas ut ofta. Öko-tex klass 1 är en klassificering för barnkläder som innebär att du ska kunna suga och tugga på kläderna utan att få i dig gifter. Det är inte det kriteriet som främst gör skillnad för miljön, utan hur hållbara kläderna är och hur länge de kan användas. Ju längre livscykel desto mindre miljöpåverkan.

Leverantörens tips - så lyckas du med upphandling som gör skillnad

Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis, ger sina bästa tips för att lyckas med miljökrav i upphandlingar

Utgå från behov och problem
För att få den bästa lösningen är det bättre att upphandla en lösning på en önskad funktion eller ett behov snarare än en produkt. Snävar man in det till en produkt i ett tidigt skede finns risken att man missar smarta lösningar, bara för att man inte känner till dem.

Satsa på begagnat
Att hyra eller välja begagnat förlänger textiliernas livslängd och minskar behovet av nyproduktion. Se också till att dina produkter kan gå vidare när du är färdig med dem, genom att till exempel inte beställa speciallösningar eller logotyp på produkterna.

Ta med användare och leverantör från början
Användarna är experter på behoven och leverantören på lösningar. Genom dialog mellan användare och leverantörer kan man hitta de optimala lösningarna.

Börja i god tid
För att få en bra dialog mellan alla parter och för att hinna undersöka olika alternativ behöver upphandlingen börja i god tid. Beroende på vilken produkt det gäller kan det innebära så mycket som ett och ett halvt år innan det är aktuellt med upphandling.

Så här genomför man tidig dialog

Tips på fler lärande exempel