Start

Hållbara inköp av livsmedel är lönsamma

Publicerad 14 april 2021

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar och användningen av våra hållbarhetskriterier ökar. Det visar vår aktuella rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt. Rapporten visar också att hållbarhet inte behöver kosta mer. Tvärtom indikerar vår analys att strategiskt hållbarhetsarbete många gånger leder till lägre kostnader.

Varje år görs offentliga inköp av livsmedel till ett värde av nästan 10 miljarder kronor. Till det kommer inköp av måltidstjänster för cirka 2 miljarder. Närmare 10 000 leverantörer förser årligen staten, regionerna och kommunerna med livsmedel.

I den aktuella rapporten Matnyttigt och samhällsnyttigt har vi analyserat inköps- och klimatdata för åren 2016 till 2o19. Syftet har varit att undersöka klimatpåverkan till följd av livsmedelinköp, i vilken omfattning våra hållbarhetskriterier används samt hur användning av kriterierna påverkar priset.

Värdeandel av livsmedelsinköpen som är inköpta med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier 

Diagram som visar att användningen av hållbarhetskriterier ökar
Källa: egna beräkningar utifrån statistik från DKAB/Mashie (har bytt namn till Matilda FoodTech)

Analysen visar att de offentliga inköpen av livsmedel blir alltmer hållbara. För en allt större andel av inköpen används våra hållbarhetskriterier. År 2019 var andelen 60 procent, en ökning med 13 procent jämfört med 2016. Under samma period minskade även klimatpåverkan oavsett om man mäter per krona eller kilo. Men den kanske mest intressanta indikationen är att krav på hållbarhet vid upphandling inte alltid leder till högre kostnader.

 – Vår analys visar att livsmedel inköpta med hållbarhetskrav inte nödvändigtvis är dyrare. Strategiskt inköps- och hållbarhetsarbete tycks ha en positiv effekt på priset, säger Elenor Kroge, hållbarhetspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Arbeta strategiskt med inköp och upphandling

Rapporten visar att det finns en betydande potential att på strategisk nivå öka samhällsnyttan av de offentliga livsmedelsinköpen och den stärker incitamenten ytterligare för att arbeta strategiskt med inköp och upphandling.

Det strategiska inköpsarbetet tycks kunna leda till att en större andel produkter uppfyller hållbarhetskrav till lägre kostnader.

– Genom att göra ett grundligt förberedande arbete i behovs- och marknadsanalysen, arbeta målstyrt utifrån politiska inköpsambitioner, använda våra hållbarhetskriterier samt arbeta med uppföljning bidrar de offentliga livsmedelsinköpen till samhällsnytta och en attraktiv offentlig affär för leverantörssidan, säger Monica Sihlén, segmentsansvarig för livsmedel på Upphandlingsmyndigheten.

En hållbar måltid komponeras utifrån flera hållbarhetsaspekter

Valet av råvara har stor betydelse för klimatet. Att klimatpåverkan minskar beror framför allt på att det serveras näringsriktiga måltider med alltmer vegetabilier och allt mindre animalier på den offentliga tallriken. Men en hållbar måltid bör komponeras utifrån fler aspekter än klimatet. Det är viktigt att ta hänsyn till exempelvis miljöskydd, sociala krav och djurskydd. Betande djur bidrar till biologisk mångfald som är ett viktigt miljömål och genom att använda våra kriterier kan upphandlande organisationer bidra till minskad antibiotikaanvändning. En annan hållbarhetsaspekt är matsvinnet.

– En viktig aspekt av hållbarhet är att den offentliga måltiden hamnar i magen. När måltiden är näringsrik, vällagad och smakar bra förvaltar vi våra gemensamma skattemedel på bästa sätt avslutar Monica Sihlén. 

Rapporten Matnyttigt och samhällsnyttigt

Allt mer hållbara livsmedelsinköp

Minskad klimatpåverkan från livsmedelsinköp

Upphandling av livsmedel och måltidstjänster