Start

Krav på återbruk sparade 15 ton koldioxid

Publicerad 23 juni 2021

Familjebostäder i Göteborg har utvecklat ett arbete med återbruk. Vid rivningen av en panncentral kunde material som plåtfasad, spiraltrappor och fönster återbrukas. Ungefär 15 ton koldioxid kommer att sparas i samband med att material och produkter återanvänds.

I början av 2020 beslutades att återbruk skulle ingå i Familjebostäders verksamhetsplan. För att testa en modell att arbeta med återbruk gick man in i ett redan påbörjat projekt – rivningen av en panncentral i Högsbo.

–  Upphandlingen var redan gjord och därför kontaktade vi projektledaren och frågade om vi i stället för att riva skulle kunna göra en varsam demontering, i syfte att se vad som kunde plockas ut. Samtidigt fanns en tanke om att kunna återanvända en del av materialet i ett lägenhetsprojekt på Kustgatan, berättar Mikael Lunneblad, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, KMA, på Familjebostäder.

Vid rivningen demonterades och sparades en mängd olika produkter, såsom innerdörrar, radiatorer, armatur, omklädningsskåp och torkskåp. Men även tyngre och mer krävande material, till exempel entrépartier, fönsterpartier och spiraltrappor. Sammanlagt identifierade en återbrukskonsult 130 produkter som återbrukbara i en materialinventering.

Börja i tid för varsam demontering

Att ställa krav på återbruk gentemot leverantörerna har varit nytt för Familjebostäder.

–  Det gäller att börja i tid och ha en dialog med rivningsentreprenören och göra klart att det handlar om varsam demontering. Man behöver vara överens om vad som ska göras och hur det ska göras. En annan utmaning handlar om lagerhållning och logistik, där vi behövde ha ett utrymme att ställa sakerna. Det kan annars bli ett bekymmer, säger Mikael Lunneblad.

Räkna på hållbarhetseffekter

Att gå in och plocka ut det som anses värt att spara kan göras i alla rivningsprojekt.

–  Återbruk kan mer eller mindre användas i alla byggprojekt, men fokus bör flyttas från kostnad till hur mycket koldioxid, resursuttag av jungfruliga material och avfall som faktiskt kan sparas genom metoden. Det är åt det hållet man måste titta eftersom marknaden för återbrukade produkter ännu inte har kommit igång ordentligt, säger han.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på minskad klimatpåverkan inom bygg- och anläggning. Det är en leverans inom Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

Läs hela exemplet på vår webbplats