Start

Lyckad upphandling av flerfamiljshus med plusenergi

Publicerad 08 juni 2021

En upphandling med förfarandet konkurrenspräglad dialog resulterade i två plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden. Med en kombination av innovativa tekniklösningar har husen låg energiförbrukning som ska generera en överproduktion av energi på helåret.

2014 vann Stockholmshem en markanvisningstävling och fick därmed möjligheten att skapa två nya bostäder i ett av Stockholms största och mer komplexa stadsutvecklingsområden. Redan för tio år sedan byggde Stockholmshem några passivhus och därifrån drogs flera lärdomar inför planeringen av passivhusen. Det resulterade i att upphandlingen denna gång genomfördes med förfarandet konkurrenspräglad dialog.

–  Vi gjorde en intresseinbjudan som ledde till att ett fåtal intressenter svarade. Ett urval av dessa fick sedan lämna anbud och bjöds in till dialog. Sedan slöt vi avtal med Skanska på en utförandeentreprenad mot ett överenskommet pris på löpande räkning, säger Torbjörn Kumlin, projektchef på Stockholmshem.

Kombination av tekniklösningar

Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden består av 43 lägenheter i två hus och använder sig av en kombination av tekniker som solceller, borrhålslagring av överskottsvärme, högeffektiv isolering och energiåtervinning av avloppsvatten. Byggnaderna är även utformade med plats för eget vindkraftverk om det skulle behövas. För uppvärmningen står två bergvärmepumpar. Över ett helår ska husen ha en överproduktion av energi.

– Vi har nyttjat och sovrat branschen på tekniklösningar och sedan kombinerat dem, säger Torbjörn Kumlin.

Planera för uppföljning tidigt

En utmaning är dock uppföljning av experiment och test för nya lösningar, menar Torbjörn Kumlin.

–  Det finns mycket entusiasm och engagemang för att göra saker, men det är alltid svårt att följa upp. Det är en stor utmaning att ha med det i planeringen från början, att redan under projekteringen bestämma hur driften ska följas upp och funktionen optimeras. Och vad krävs för att göra det? Förmodligen en massa mätare och en utarbetad mätplan. Och vi har aldrig haft så många mätare som är kopplade till datorer som i det här projektet. Allt detta måste med i förprojekteringen och göras i god tid så att det sedan finns med redan i upphandlingen, avslutar Torbjörn Kumlin.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på minskad klimatpåverkan inom bygg- och anläggning. Det är en leverans inom Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

Läs hela exemplet på vår webbplats