Start

Ny lag påverkar inköp av livsmedel

Publicerad 27 oktober 2021

Den 1 november 2021 börjar en lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan att gälla. Lagen ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot ett antal av dessa otillbörliga handelsmetoder och innehåller bland annat regler som förbjuder sena betalningar och avbeställningar.

Marknaden för jordbruks- och livsmedelsprodukter är hårt konkurrensutsatt. Det förekommer handelsmetoder som uppfattas som oschyssta och som inte går att förena med god affärssed. Lagen om otillbörliga handelsmetoder ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen får störst betydelse för privata företag, exempelvis de stora livsmedelskedjorna, men den gäller även för upphandlande myndigheter. En förändring är att det blir förbjudet med sena betalningar och sena avbeställningar.

 –  I lagen finns den så kallade 30/30-regeln som förbjuder betalning senare än 30 dagar och annullering av beställningar med kortare framförhållning än 30 dagar, förklarar Christian Blume, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

30/30-regeln finns med i den så kallade ”svarta listan” som beskriver de handelsmetoder som är uttryckligen förbjudna. Det finns även en ”grå lista” som beskriver metoder som är förbjudna om inte parterna klart och tydligt har avtalat om dem i förväg.

Lagen saknar övergångsbestämmelser och den ska därför tillämpas i sin helhet från den 1 november 2021. Villkor i befintliga avtal som strider mot lagen ska inte längre tillämpas efter detta datum.

– Detta får särskild betydelse med tanke på upphandlingsreglernas bestämmelser om ändring av kontrakt och ramavtal, säger Christian Blume.

Att det saknas övergångsbestämmelser påverkar även upphandlingar som görs innan lagen träder i kraft. Det är viktigt att ta höjd för den nya lagen när man förbereder och genomför upphandlingar som annonseras före den 1 november 2021.

Konkurrensverket (KKV) blir tillsynsmyndighet för den nya lagen. Leverantörer kan därmed vända sig till KKV för att klaga på avtalsvillkor som de anser strider mot lagen. Konkurrensverket får även besluta om sanktionsavgift. Den får inte överstiga en procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Mer om lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter