Start

Påverka villkor för hållbara leveranskedjor!

Publicerad 29 juni 2021

Nu påbörjar vi processen med att uppdatera kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor. Anmäl dig senast den 20 augusti om du vill vara med och påverka.

Vi inleder nu arbetet med att revidera villkoren för hållbara leveranskedjor. Arbetet kommer att ske tillsammans med Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda Inköpscentral. Revideringen kommer även att göras i samverkan med en referensgrupp som är öppen för dig med relevant expertis inom området. 

Syftet med revideringen är att harmonisera villkoren samt att säkerställa att dessa ligger i linje med kommande EU-lagstiftning om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle. 

Referensgruppens möten 

Referensgruppen kommer att ha tre digitala möten via Teams. Mellan mötena får deltagarna möjlighet att ge sina synpunkter på det nya utkastet av villkor som tas fram. Ett uppstartsmöte är planerat att äga rum torsdagen den 26 augusti klockan 10.00 – 12.00.  

Anmäl dig senast den 20 augusti om du är intresserad av att delta till Lisa Sennström

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.  

Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter