Start

Reviderade arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten

Publicerad 28 juni 2021

Arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha skäliga arbetsvillkor. Vi har med anledning av att arbetsmarknadens parter kommit överens om nya kollektivavtal nu reviderat våra arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten. Därmed är samtliga arbetsrättsliga villkor som vi har tagit fram reviderade.

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu reviderade bilagor med arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten. Villkoren omfattar lön, semester och arbetstid och har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i det nya kollektivavtalet.

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Det innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Vår bedömning är att det kan finnas sådana risker vid upphandling av dessa tjänster. 

Arbetsrättsliga villkor för måleriarbeten

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal