Start

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal

Filtrering

Kriteriegrupp
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal
Expandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mallBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AMA AFBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AFFBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Arbetsrättsliga villkor för taxiförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor för städtjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor snöskottare på takBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor måleriarbetenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor skogsvårdareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor skötsel av grönyteområdenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor tvätteriarbetareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Arbetsrättsliga villkor flyttjänsterBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor inom specifika områden

Ladda ner valda kriterier