Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram mallar för arbetsrättsliga villkor som kan användas vid upphandling inom områden där det ännu inte finns några framtagna villkor. Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som tillämpas. Upphandlande myndigheter måste på egen hand fastställa vilka nivåer om lön, semester och arbetstid som ska tillämpas i den aktuella upphandlingen (bilaga 1 - "Villkoren"). Detta ska göras med utgångspunkt ur aktuellt kollektivavtal och de arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala kollektivavtalet ska ges tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Datatable
KriterieNivåTypExpandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mallBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AMA AFBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall enligt AFFBasnivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier