Start

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - mall

Nivå: Basnivå

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet. Villkoren ska gälla både i leverantörens egen verksamhet och hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11244
Grupp:
Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal - mall
Engelska:
Finns inte på engelska