Start

Ställ klimatkrav på schaktmassor

Publicerad 22 november 2021

Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En del av påverkan kommer från hantering och brytning av nya schaktmassor. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader samt vid projektering.

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter enligt vår miljöspendanalys. Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 9,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter eller 39 procent av den totala påverkan.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp. Vi har tagit fram kriterier som kan bidra till minskad klimatpåverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återanvändning av massor och att transporterna minskar, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Enklare att ställa krav vid upphandling

De nya kraven riktar sig till offentliga byggherrar och beställare, det vill säga allt från kommunala bostadsbolag och kommuner till regioner. Syftet är att göra det enklare att ställa krav på hantering av schaktmassor i projekten. Något som kan vara väldigt svårt eftersom avfallslagstiftningen och tolkningen av den begränsar vad som får göras med massor.

– De nya kraven på schaktmassor är ett komplement till övriga klimatkrav för upphandling inom bygg- och anläggningsområdet. Masshantering bör hanteras särskilt och därför behövs särskilda krav för det, säger Heini-Marja Suvilehto.

Hållbarhetskrav på olika nivåer

Kraven på basnivå ger stöd för framtagning av massdispositionsplaner. De ska vara inriktade på att minska påverkan på klimat och att minska brytningen av nya massor. På avancerad nivå finns förslag på hur klimatberäkningar kan göras.

Klimatkraven är en del av ett regeringsuppdrag

Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag som vi genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. I arbetet med har många kunniga och erfarna aktörer i branschen deltagit i referensgruppen och gett synpunkter. WSP och Trafikverket har också bidrag med värdefull hjälp. Kriterierna ansvarar dock Upphandlingsmyndigheten själv för.

Hållbarhetskriterier för schaktning och masshantering