Start

Stöd om nya regler för offentliga upphandlingar

Publicerad 18 november 2021

Riksdagen har beslutat att nya och förenklade upphandlingsregler ska gälla från den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Upphandlingsmyndigheten publicerar inom kort stöd om nyheterna i det nya regelverket.

De nya reglerna gäller för upphandlingar inom det så kallade icke-direktivstyrda området. Det omfattar upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det gamla regelverket gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna träder i kraft.

– I vårt kommande stöd redogör vi för nyheterna i regelverket och ger tips på hur upphandlande organisationer kan förbereda sig inför att reglerna träder i kraft. Redan nu kan det exempelvis vara bra att se över sina mallar för icke-direktivstyrd upphandling, säger chefsjurist Anders Asplund på Upphandlingsmyndigheten.

Ett övergripande syfte med förändringarna är att göra regelverket enklare, både vad gäller utformning och innehåll. Regelverket ska bara innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna.

–  De upphandlande organisationerna får större utrymme att själva utforma varje upphandling. Det ger en större flexibilitet men ställer också högre krav på att beskriva vad som gäller för den enskilda upphandlingen, säger Anders Asplund.

Upphandlingsmyndighetens övriga stöd som berörs av ändringarna kommer att uppdateras löpande.

Relaterat innehåll: