Start

Tänker cirkulärt och ställer krav på återbruk vid ombyggnation

Publicerad 24 maj 2021

Att bostadsbranschen vågar ställa krav på återbruk är ett viktigt led i omställningen till ett mer cirkulärt arbetssätt. Familjebostäder i Göteborg har kommit en bra bit på väg. Nu delar de med sig av sina erfarenheter av att ställa krav på återbruk i upphandling.

Sedan början av 2020 jobbar Familjebostäder i Göteborg med återbruk. När en fastighet med kontorslokaler och bostäder på Kustgatan i Majorna skulle byggas om beslutade man att testa återbruk i projektet.

För att få med återbruk i upphandlingen tog man under förprojekteringen fram en rambeskrivning på återbruk i projektet. En återbrukskonsult anlitades för att göra en inventering, som sedan användes i urvalet av vilka material och byggdelar som skulle återbrukas och hur. Därmed kunde man skapa en materialhanteringsplan som också ingick i förfrågningsunderlaget.

– Något vi lärt oss under arbetets gång är att det i kravställningen, om möjligt, är viktigt att så noga som möjligt specificera vilka material som ska återbrukas och vilka som kräver en utredning. Den utredningen bör ligga i totalentreprenaden så att erforderliga myndighetskrav kan säkerställs, exempelvis ljud- och brandkrav, säger Filip Elfström, biträdande projektledare på Familjebostäder.

Ville nå leverantörer som vill jobba med återbruk

I upphandlingen använde Familjebostäder sig av selektivt förfarande, som är ett tvåstegsförfarande där den första delen är en prekvalificering för att välja ut ett antal entreprenörer för steg två.

– Vi använde oss av selektivt förfarande som upphandlingsmetod eftersom vi ville nå entreprenörer som ville jobba med återbruk, som förstod vad det var och innebar. Så vi försökte verkligen hitta rätt entreprenörer, säger Filip Elfström.

Ambitionen i projektet var också att kunna göra ändringar under entreprenadens gång.

– Vill man kunna göra materialbyten under resans gång måste man i förfrågningsunderlaget kravställa den delen och specificera vissa byggdelar och material. Då kan entreprenörerna också lägga sitt anbud efter det, säger Filip Elfström.

Avfallet i byggprojekten måste minska

Filip Elfström tror att återbruk i kombination med andra cirkulära arbetssätt är här för att stanna.

– Alla led i branschen får acceptera att vi måste få ner mängden avfall vi producerar i byggprojekten. Då får vi helt enkelt hitta olika arbetssätt i upphandlingar och i entreprenaderna kring hur vi minskar avfallet, reducerar uttaget av jungfruliga material och återbrukar mer. Och hur vi gör det på ett ekonomiskt rationellt sätt, avslutar han.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på minskad klimatpåverkan inom bygg- och anläggning. Det är en leverans inom Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats