Start

Trendens: Tänk om

Publicerad 14 december 2021

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Årets tema är ”Tänk om”. Det går att läsa som en uppmaning att tänka nytt. Det går också att läsa som en fråga – vad skulle hända om vi gjorde så här i stället?

Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av cirka 800 miljarder kronor, det motsvarar drygt en sjättedel av BNP. Det handlar om våra skattepengar och gemensamma resurser som används för att skapa samhällsnytta. Pengarna ska räcka till mycket. Exempelvis till ökade behov av välfärd i en nära framtid då allt fler ska försörjas av allt färre eller att hantera effekterna av klimatförändringarna. Båda är utmaningar som kräver nytänkande.

Nu har vi publicerat 2021 års Trendens med inspirerande exempel på hur organisationer och individer runt om i landet tänkt om i båda betydelserna av uttrycket ”Tänk om”.

SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog ger sin bild av kommunernas och regionernas utmaningar, Anna Hallin, hållbarhetssamordnare och inköpspecialist i Kungsbacka, berättar inspirerande om hur kommunen arbetar med Agenda 2030 och Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande  i Gagnef, lyfter fram den lilla kommunens utmaningar och att lösningen stavas samarbete. Det är tre av de personer som du får möta i vårt magasin som även innehåller nyheter om juridik och statistik.

– Jag hoppas att innehållet i Trendens ger inspiration och handlingskraft. Att det får läsaren att gå från: ”tänk om vi också gjorde så” till att ”nu gör vi så”, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.  

Mer om innehållet i Trendens

  • Västerås bygger ett nytt resecentrum. Ett 25-årigt projekt som ska täcka behov 75 - 100 år framåt i tiden.
  • Nytänkande upphandlingar löser samhällets utmaningar. Intervju med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson om innovation.
  • Planering och samverkan på alla nivåer var centralt i Bodens hantering av pandemin.
  • Se revisionen som ett sätt att utmana verksamheten.
  • Kan en kommun sälja mark för hyresrätter utan att bryta mot statsstödsreglerna? Ja, Göteborg har lösningen.

Relaterade länkar