Start

Trendens: Upphandla den effekt du vill ha!

Publicerad 17 februari 2021

Inköp som bidrar till att nå klimatmål och ger stärkt förmåga att klara kriser som en pandemi. Det är exempel på effekter av upphandling som vi har samlat i vår rapport Trendens. Tydlig målsättning, organisatoriska förutsättningar och samverkan är sådant som krävs för att upphandla med rätt effekt. Det är alltså beslutsfattaren som är nyckeln till bättre offentliga affärer.

Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Nu har vi publicerat 2020 års Trendens med inspirerande exempel på när upphandling används som verktyg för att nå utpekade samhällsmål.

– Offentliga upphandlingar görs för närmare 800 miljarder kronor varje år. Det är skattekronor som behöver förvaltas väl. Därför bör varje upphandlande organisation se till att förutsättningar finns för att de offentliga inköpen ska ge rätt effekt, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

I Trendens samlas exempel som belyser vad som krävs för en träffsäker upphandling som ger önskad effekt. Det handlar bland annat om att politiken sätter mål som ger riktning för verksamheten och att organisationen får rätt förutsättningar i form av tid, resurser och rutiner för att kunna möta de prioriterade behoven.

Ur innehållet i Trendens

  • Ystads kommun minskar sin miljöpåverkan och skapar fler arbetstillfällen med delningstjänst.
  • Hallstahammar finansierar renovering av sitt fastighetsbestånd med energibesparingar.
  • Uppsala kommun minskar plasten i verksamheten för att minska sina koldioxidutsläpp.
  • Regionsamarbetet Varuförsörjningens lärdomar från upphandling av materialförsörjning till sjukhus.
  • Med strategisk upphandling stod Uppsala kommuns måltidsenhet redo när pandemin slog till.

– Vi hoppas att de här exemplen ska ge inspiration för att fler ska skapa de rätta förutsättningarna för en träffsäker upphandling. För vem vill inte att varje skattekrona ska ge så mycket effekt som möjligt? avslutar Inger Ek.

Relaterade länkar

Trendens finns att läsa på vår webbplats

Besök vår Youtube-kanal
Där kan du inom kort se ett webbinarium med intervjuer och panelsamtal med Tommy Levinsson, (S) vice ordförande i Varuförsörjningsnämnden,  Mattias Johansson, inköpschef på Ystads kommun och Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Mer om träffsäkra upphandlingar finns på vår webbplats