Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för möbler

Publicerad 17 juni 2021

Möbler är ofta komplexa produkter som består av många olika material som trä, plast, metall och textil. Produktionen påverkar miljön men genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller är det möjligt att kraftigt minska resursförbrukningen. Vårt förslag på nya hållbarhetkriterier gör det enklare att vid upphandling av möbler ställa krav som främjar ökad cirkularitet. Vi vill ha synpunkter på förslaget senast den 6 september.

Tillverkning av möbler påverkar såväl miljön som klimatet. Enligt forskningsinstitutet RISE beräknas kontorsmöbelproduktionen i Sverige att årligen bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter. Genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller går det enligt RISE att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent i jämförelse med linjära affärsmodeller där möbler produceras, används och slutligen slängs.

För att minska miljöpåverkan från möbler är det viktigt att ställa hållbarhetskrav på produktionen, men även ställa krav som ger möbler längre livslängd.

– Vårt förslag på nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla möbler som producerats på ett sätt som minskar påverkan på miljön vid produktionen. Kriterierna ger också ökade förutsättningar för cirkulär användning av möbler genom krav på ingående kemiska ämnen samt krav som ger möbler som håller länge och går att reparera, säger Joakim Thornéus, hållbarhetspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Nya krav på tillgänglighet

Möbler som kan användas av brukare med olika behov ger en mer effektiv användning av produkterna. Förslaget till nya kriterier innehåller därför kvalificeringskrav där leverantören ska visa hur denne arbetar med frågor kring tillgänglighet. Kriterierna innehåller även ett kontraktsvillkor som kan användas för att få råd av leverantören, exempelvis vid val av produkter när det finns särskilda behov.

Farliga ämnen ett hinder för återbruk

– Lång livslängd är en förutsättning för att möbler ska kunna återbrukas. Därför har vi tagit fram flera nya kriterier som ska bidra till detta. Vi har nya krav på möbelns kvalitet och funktion, spårbarhet, möjliggörande av reparation, spårbarhet och bruks- och skötselanvisningar, förklarar Joakim Thornéus.

Farliga ämnen är ett hinder för återbruk av produkter och återvinning av material, därför har vi har uppdaterat och skärpt kriterierna som ställer krav på miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi har även synkroniserat kraven på textilier med våra nyligen publicerade textilkriterier.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 6 september är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av möbler är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Svarstiden har passerat. 

Upphandling för att främja en cirkulär ekonomi

Cirkularitet.se, en webbplats som drivs av ett flertal projekt kopplade till cirkularitet och möbler