Start

Upphandla energieffektiva badhus

Publicerad 01 mars 2021

Det kommande decenniet ska mer än 300 kommunala badhus antingen renoveras eller ersättas. Driftkostnaderna för badhus är höga och livslängden lång. Det är därför viktigt för såväl ekonomin som klimatet att de är energieffektiva. Våra hållbarhetskriterier för badhus är utformade som funktionskrav och fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö.

Dagens Samhälle uppmärksammade i februari att mer än 300 kommunala badhus har nått pensionsåldern och att kostnaden för att renovera eller bygga nytt kommer att uppgå till minst 40 miljarder kronor.

– Eftersom som det går 30-40 år mellan badhusbyggena saknas det ofta aktuell erfarenhet och kunskap vid upphandling. Samtidigt finns det goda möjligheter att under lång tid minska negativ påverkan på miljö och klimat om man gör rätt, säger Heini-Marja Suvilehto hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö

I maj 2020 publicerade vi nya kriterier för hållbar upphandling av bad- och simanläggningar. Hållbarhetskriterierna är gjorda som funktionskrav och fokuserar på energieffektivitet, vattenkvalitet och innemiljö. Kriterierna ger information och stöd till kommuner, myndigheter, projektledare och byggföretag om vad som är möjligt vid byggnation av bad- och simanläggningar i dag och vad som skapar förutsättningar för en hållbar och kostnadseffektiv drift över lång tid.

 – Bad- och simanläggningar är några av de mest komplexa anläggningar och byggnader man kan bygga. De liknar mer processindustri än en vanlig byggnad. Våra kriterier underlättar kommunikationen mellan beställarorganisationen och leverantörerna genom att de krav som ställs i upphandlingen blir lättare att förstå för alla parter, säger Heini-Marja Suvilehto.

Hållbarhetskriterier för bad- och simanläggningar