Start

Upphandla för materialåtervinning inom bygg och fastighet

Publicerad 20 oktober 2021

En tredjedel av det avfall som uppstår i Sverige kommer från bygg- och fastighetssektorn, närmare bestämt cirka tio miljoner ton. Offentlig sektor är en stor köpare och kan genom sina upphandlingar bidra till ett mer cirkulärt tänk kring byggmaterial.

En affärsmodell som främjar cirkulär ekonomi är materialåtervinning. Bygg- och fastighetssektorn genererar stora mängder avfall och står för cirka 20 procent av de svenska klimatpåverkande utsläppen. Att återvinna material i stället för att slänga det kan göra stor skillnad.

CS Riv och Håltagning är ett företag som arbetar enligt affärsmodellen materialåtervinning och så kallad industriell symbios. De jobbar med rivningsuppdrag där återvinning och återbruk har en central plats. 

Företagets arbete går ut på att återvinna så mycket av materialet som går vid en rivning. De återvinner ofta mineraler, stål och trä. Men även schaktmassor, såsom asfalt och grus återanvänds. På detta sätt behöver man inte skapa nya råvaror när det redan finns material som annars kommer slängas. Avfall från en rivning kan användas som råvara i en annan byggproduktion.

Systerbolaget Brattlöns Återbruk fokuserar på återbruk av byggvaror. De demonterar exempelvis dörrar och glaspartier för att sedan paketera och skicka dessa direkt till nästa kund, utan mellanlagring. 

Låt det cirkulära tänket genomsyra verksamheten

Att jobba med upphandling som främjar cirkulär ekonomi handlar om ett ständigt pågående strategiskt arbete och att få hela verksamheten att tänka cirkulärt. Det är viktigt att jobba med att skapa förståelse för att det inte är kritiskt att äga en produkt eller köpa en helt ny.

En utmaning i upphandlingar är att det är svårt att ställa krav och kontrollera kraven kopplat till återvinning och återbruk. Att ha en tät dialog med företag i det förberedande arbetet kan vara en väg att ta bort detta hinder.

– Det bör finnas krav på återvunnet eller återbrukat material i upphandlingar. Vi vill att det ska ställas högre krav, då det är ett sätt att få snurr på hela karusellen. Att EU ställer krav på cirkulära affärer, men att ingen sedan köper tjänsterna hänger inte ihop, säger Amanda Borneke, CS Riv & Håltagnings kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledare.

Tips för ökad materialåtervinning i upphandling

  • Tänk på hållbarhetsfrågorna redan i behovs- och marknadsanalyserna.
  • Ta hjälp av marknaden. Med tidig dialog kan ni lära er mycket om hur ni kan minska produkters påverkan på miljön.
  • Anlita en återbrukskonsult.
  • Börja återbruksinventera och planera för att återanvända återbrukade varor i nybyggnationer.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om byggupphandling med fokus på materialåtervinning. Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats:

Materialåtervinning inom bygg och fastighet gynnar cirkulär ekonomi

Relaterade länkar