Start

Upphandling en viktig del i regeringens gröna återstart

Publicerad 17 september 2021

Regeringen föreslår i budgetpropositionen som presenteras den 20 september att Upphandlingsmyndighetens anslag ska öka med 15 miljoner kronor. Satsningen är en del i regeringens gröna återstart och pengarna ska användas för att utveckla den cirkulära ekonomin och upphandlingen.

– Det är ett mycket positivt besked att regeringen ser oss och upphandling som en viktig del i en grön återstart. Det är ett tydligt bevis på att regeringen ser att vi som myndighet gör skillnad och att upphandling kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Inger Ek generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Den gröna återstarten som Per Bolund och Märta Stenevi presenterade på en presskonferens idag innebär bland annat en satsning på cirkulär och fossilfri offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten får ett ökat anslag för att stärka befintligt stöd, vidareutveckla och fördjupa generell och avancerad vägledning inom alla delar av inköp och upphandling.

− Den offentliga upphandlingen omsätter närmare 800 miljarder kronor årligen. Genom att göra upphandlingen cirkulär, giftfri och klimatsmart kan vi minska både den ohållbara resursanvändningen och klimatutsläppen, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Tillskottet är på 15 miljoner kronor 2022 och 2023 och därefter 12 miljoner kronor årligen. Det skapar långsiktighet och ger myndigheten möjlighet att säkra kompetenser och på andra sätt möta behov från olika kundgrupper.

Offentliga inköp kan bidra till hållbarhet och en cirkulär ekonomi på flera sätt. Upphandlande organisationer kan efterfråga återvunnet material, ställa krav på att varor som upphandlas är designade för återbruk eller köpa in begagnat när det är möjligt.

– Vi tog för knappt ett år sedan fram ett stöd för cirkulär upphandling som är uppskattat och vi bygger just nu upp en arena för innovationsupphandling där bland annat cirkulära lösningar kan skapas.

Om regeringens budgetförslag går igenom riksdagen kan vi ta nästa steg 2022.

Regeringens pressmeddelande

Upphandling för en cirkulär ekonomi