Start

Addas nya mall underlättar för hållbar upphandling

Publicerad 31 maj 2022

Med hjälp av en mall för Agenda 2030-analys ska det bli enklare för upphandlande organisationer att lyckas med hållbarhetskraven vid upphandling. Adda Inköpscentral som upphandlar ramavtal och dynamiska inköpssystem till kommuner, regioner och deras bolag har tagit fram mallen, som de även själva använder.

Adda Inköpscentral har skapat en Agenda 2030-mall som underlätta för upphandlare att identifiera och analysera både sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsrisker. Även en kort checklista för hållbarhet för affärsanalyser är framtagen. 

Analysmallen för Agenda 2030 är uppdelad i 16 hållbarhetsaspekter och täcker in alla globala mål. 

Addas nya mall underlättar för hållbar upphandling