Start

Beställarnätverk – ett lyckat koncept hos Energimyndigheten

Publicerad 23 november 2022

Att olika organisationer arbetar tillsammans inom beställarnätverk för att kunna möta gemensamma utmaningar och driva utveckling av nya lösningar är inget nytt. Energimyndigheten har drivit flera lyckade beställarnätverk i över 30 år. Vi vill därför lyfta just hur dessa beställarnätverk fungerar och visa på styrkan i att arbeta tillsammans.

Energimyndighetens beställarnätverk BeBo (för energieffektiva bostäder) och Belok (för energieffektiva lokaler) har funnits i många år. Dessa är exempel på beställarnätverk som har lyckats samordna organisationernas köpkraft och driva utveckling av nya lösningar, vilket har bidragit till att möta behov och bland annat minska miljöpåverkan.

Men hur arbetar de och vilka delar är viktiga att tänka på när man driver så kallade strategiska beställarnätverk?
Det kan du läsa mer om här: Energimyndighetens arbete med strategiska beställarnätverk