Start

Följa upp avtal som innehåller kvalitetsaspekter inom arkitektur

Publicerad 20 december 2022

Vi erbjuder stöd för att offentlig sektor i samband med byggande, inredande och upphandling ska kunna ta hänsyn till kvalitetsfrågor i arkitektur och gestaltad livsmiljö på ett bra sätt. Stöd för förberedelse och genomförande av inköp har vi tidigare publicerat. Nu kompletterar vi även med stöd för uppföljning och förvaltning av avtal som innehåller kvalitetsaspekter inom arkitektur.

Offentlig upphandling har stor betydelse för hur livsmiljöer skapas och utformas. En föredömlig upphandling kan främja både kvalitet, effektivitet och utveckling genom införande av innovationer och nya lösningar.

Vårt webbstöd är framtaget för att offentlig sektor i samband med byggande, inredande och upphandling ska kunna ta hänsyn till kvalitetsfrågor på ett bra sätt. Stödet ska ge vägledning till hur kvalitetsdimensioner som avser arkitektur, form och design kan hanteras i de olika delarna av såväl byggprocessen som inköpsprocessen samt hur dessa processer hänger samman.

- Tidigare har vi publicerat stöd för de inledande faserna av inköpsprocessen, det vill säga förberedelse- och genomförande fasen. Nu publicerar vi även stöd för den sista, uppföljningsfasen, säger Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

De centrala värden och prioriteringar som upphandlande organisationer identifierat i förberedelsefasen bör redan från början vara utformade med tanke på möjligheten att följa upp.

Viktigt för uppföljning och förvaltning av avtal inom byggområdet är att återkopplingen av resultatet behöver nå fram till många olika aktörer utöver upphandlaren.

Uppföljning och förvaltning av avtal för arkitekt- och teknikkonsulttjänster

Ta tillvara kvalitetsaspekter i arkitektur och gestaltad livsmiljö