Start

Låg risk för oschyssta arbetsvillkor vid upphandling av elinstallatörer och larm- och säkerhetstekniker

Publicerad 25 april 2022

Upphandlande organisationer kan bidra till schysst konkurrens i bygg och anläggningsbranschen genom att ställa krav på skäliga arbetsvillkor i upphandling. I dialog med arbetsmarknadens parter har vi genomfört nya riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor som vi nu publicerar. Riskbedömningarna visar på låg risk för elinstallatörer och larm- och säkerhetstekniker.

Upphandlande organisationer är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Sådana villkor ska ställas om det är behövligt. Med det avses att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Varje upphandlande organisation ska i samband med en upphandling göra en så kallad behövlighetsbedömning. Bedömningen bör utgå ifrån ett helhetsperspektiv och baseras på uppgifter om risker för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella branschen. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika områden. 

Vi bedömer att det är låg risk för upphandling av elinstallatörer och larm- och säkerhetstekniker.

Riskbedömning för elinstallatörer

Riskbedömning för larm- och säkerhetstekniker

Att ta fram riskbedömningar för bygg och anläggningsbranschen är en del av vårt regeringsuppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn.

Regeringsuppdrag för att främja sociala hänsyn i bygg- och anläggningssektorn