Start

Mer hållbar upphandling av engångstextilier

Publicerad 14 februari 2022

Engångstextilier, exempelvis munskydd och operationstextil, används mycket inom vården. De kan ibland vara att föredra framför flergångstextilier men det är viktigt att ta hänsyn till miljöbelastningen ur ett helhetsperspektiv. Hur påverkar till exempel tillverkningen av engångstextilier miljön jämfört med tvätt och sterilisering av flergångstextilier? Med våra kriterier blir det enklare att ställa krav som minskar engångstextiliernas miljö- och klimatpåverkan.

Engångstextilier påverkar miljön under hela livscykeln. Först vid produktionen av fibrer, sedan vid tillverkningen och behandlingen av såväl material som produkt och slutligen vid transporten innan textilierna blir avfall. Störst miljöpåverkan har produktionsledet, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Miljöpåverkan beror på val av fibrer och vilka metoder som används vid produktion. 

– Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla engångstextilier med krav på minskat innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. Uppdaterade krav på biobaserat material samt klimatpåverkan gör det också lättare att efterfråga produkter med lägre klimatpåverkan, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och tillägger att kriterierna har harmoniserats med de textilkriterier som lanserades i maj 2021. 

Engångstextilier används i stor utsträckning inom vården och är många gånger att föredra framför flergångstextilier, till exempel när de behöver klippas upp. Ur miljösynpunkt är det viktig att se till helheten och att ställa krav i upphandlingen för att minska den totala miljöbelastningen. 

De uppdaterade kriterierna omfattar engångstextilier till vården, till exempel operationstextil, munskydd, arbetskläder, skyddsrockar, sänglinnen, patientkläder och handdukar. 

Hållbarhetskriterier för engångstextilier för sjukvården