Start

Mer hållbar upphandling av storköksutrustning

Publicerad 14 mars 2022

Varje dag tillagas offentliga måltider i storkök och i genomsnitt drygt hälften av de kommunala köken är ett tillagningskök. Upphandlingsmyndighetens reviderade hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla utrustning som används i storkök. Kriterierna ställer krav på att utrustningen är resurseffektiv och har en låg ljudnivå.

Varje dag äter cirka en tredjedel av Sveriges befolkning måltider i vård, skola och omsorg. En stor del av måltiderna tillagas i storkök runt om i landet. Genom att ställa hållbarhetskrav när utrustningen upphandlas kan kommunernas och regionernas klimat- och miljöpåverkan minska. Våra kriterier för storköksutrustning omfattar kyl och frys, diskmaskiner, kokgrytor, ugnar, spisar, stekbord och serveringsutrustning för användning inom storkök i offentliga miljöer. 

– Genom drivande krav på energieffektivitet och ljudnivå kan mer miljöanpassad utrustning upphandlas, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och lägger till att krav på utbildning säkerställer att de som ska använda utrustningen får kunskap för att använda utrustningen på bästa sätt för att minska miljöbelastningen.

Huvudsakliga förändringar i de reviderade kriterierna

Kriterieförslaget innehåller reviderade krav på energieffektivitet i undergrupperna och ett nytt krav om utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustning.

Kyl och frys har uppdaterats med energimärkningsklasser, skärpta krav på köldmedier och ljudnivå.

Undergruppen för diskmaskiner omfattar utrustning såsom huv-, underbänks-, kombi-, grov-, tunnel- och banddiskmaskiner. Minskad resursanvändning innebär då både energieffektiva och vattensnåla produkter. Kriterierna har uppdaterats med förslag på krav om vattenanvändning, återanvändning av diskvatten och värmeåtervinning av överskottsånga.

Undergruppen kokgrytor innefattar krav på energieffektiva grytor, med låg ljudnivå samt möjlighet att styra matens temperatur i grytan.

Hållbarhetskriterier för storköksutrustning