Start

Ny möjlighet att reservera upphandlingar för idéburna organisationer från årsskiftet

Publicerad 14 november 2022

Från och med den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i en upphandling för idéburna organisationer. Det gäller vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid samma tidpunkt införs även en motsvarande möjlighet i lagen om valfrihetssystem (LOV).

– De nya reglerna syftar till att främja ökat idéburet deltagande i välfärden genom att göra det möjligt att positivt särbehandla idéburna organisationer i vissa typer av upphandlingar och valfrihetssystem. Det kan exempelvis handla om upphandlingar av samhällstjänster eller vissa tjänster inom hälso- och sjukvård. I LOV finns det dock särskilda begränsningar så att bestämmelsen inte gäller i primärvården, säger Sophia Anderberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten

Det finns sedan tidigare en möjlighet att reservera upphandlingar av vissa tjänster i LOU:s bilaga 2 till vissa organisationer. Det finns dock skillnader mellan den typen av reserverad upphandling och den nya som gäller för idéburna organisationer.

– Utöver att den nya möjligheten bara gäller idéburna organisationer så skiljer det sig också delvis åt när det gäller vilka tjänster kan upphandlas och vilka krav som ska uppfyllas. Vid reserverad upphandling till idéburna organisationer saknas också de tidsbegränsningar som finns för den andra möjligheten, säger Sophia Anderberg.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd om reserverad upphandling enligt bilaga 2 i LOU för den som vill läsa mer. Det går också att kontakta myndighetens frågeservice, exempelvis via Frågeportalen.

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2

Upphandlingsmyndighetens frågeportal