Start

Nytt stöd om de sanktioner mot Ryssland och Belarus som gäller i offentliga upphandlingar

Publicerad 10 maj 2022

EU har antagit flera paket med sanktioner som svar på Rysslands krig mot Ukraina. Nu finns stöd som beskriver hur sanktionerna bör tillämpas och hanteras i offentliga upphandlingar i Sverige.

 – I vårt stöd redogör vi för hur sanktionerna bör tillämpas i offentliga upphandlingar och ger praktiska råd till upphandlande organisationer om hur befintliga avtal och nya upphandlingar kan hanteras, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund. 

Sanktionerna gäller bland annat förbud mot att tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer och förbud mot att göra betalningar till vissa personer och organisationer. Det finns också importförbud, bland annat avseende vissa järn- och stålprodukter. Sanktionerna är utformade så att de riktar sig brett mot ryska intressen och inte bara mot sådana aktörer som det är relativt lätt att identifiera, till exempel ryska bolag eller personer som räknas upp på särskilda listor.

– Genom att följa sanktionerna minskar upphandlande organisationer risken att svenska skattemedel överförs till Ryssland och kan användas för krigsinsatsen i Ukraina. Vi rekommenderar att upphandlande organisationer inventerar befintliga avtal, säger Anders Asplund. 

Sanktionerna har genomförts genom EU-förordningar som är direkt tillämpliga i svensk rätt. Regleringen är ganska komplex och har dessutom utökats vid flera tillfällen sedan 2014, senast i mitten av april i år. Överträdelser av förbud i någon av sanktionsförordningarna är straffbara. 

– Det kan löpande tillkomma sanktioner och listas ytterligare personer och företag till förordningarna. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om det aktuella läget. Vi kommer fortsatt bevaka utvecklingen av sanktionernas och krigets påverkan på offentliga affärer, säger Anders Asplund.

Stöd om sanktionerna mot Ryssland och Belarus