Start

Offentlig sektor bidrar till ett socialt hållbart samhällsbygge

Publicerad 28 september 2022

Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för runt 200 miljarder varje år. Samtidigt har byggbranschen en hel del att komma till rätta med när det gäller social hållbarhet, som till exempel bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist, olyckor och dåliga arbetsvillkor. Offentlig sektor kan här göra stor skillnad. Vi har vi tagit fram och samlat stöd för att underlätta för att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar.

Flera aktörer behöver samverka för att finna bra lösningar på de utmaningar som finns i bygg- och anläggningsbranschen när det gäller social hållbarhet. Förutom dåliga arbetsvillkor och arbetslivskriminalitet, brottas branschen med en machokultur som bland annat leder till bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist och olyckor. Upphandlande organisationer kan bidra till social hållbar samhällsbyggnad genom att ställa krav vid upphandling, både utifrån perspektivet de som bygger och de vi bygger för.

- För leverantörer finns det goda affärsmöjligheter i offentlig sektor, framför allt inom bygg- och anläggningssektorn där det upphandlas för många miljarder varje år. För att kunna vara med på tåget behöver leverantörer leva upp till de sociala och miljömässiga hållbarhetskraven, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

En utmaning för bygg- och anläggningsföretag är arbetsbrist. Byggföretag behöver därför även jobba med social hållbarhet när det gäller attityder och beteenden på arbetsplatsen för att behålla och rekrytera nya medarbetare.

För att underlätta för både upphandlande organisationer att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar, och även för leverantörer att leva upp till offentlig sektors krav, har vi tagit fram och samlat relevant stöd och inspirerande exempel inom följande områden.

  • jämställdhet
  • arbetsrättsliga villkor
  • barns rättigheter
  • hållbara globala leveranskedjor
  • barns rättigheter
  • universell utformning och tillgänglighet
  • arbetslivskriminalitet
  • arbetsmiljö
  • sysselsättningskrav.

Social hållbarhet inom bygg

En del av stödet är ett resultat av Upphandlingsmyndighetens och Boverkets regeringsuppdrag ”Främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn”.

Myndighetsuppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn