Start

Rättvist byggande arbetar mot fusk och brottslighet i byggbranschen

Publicerad 11 maj 2022

Byggbranschen i Sverige brottas med många allvarliga utmaningar som, människoexploatering, illegal arbetskraft, diskriminering, arbetsmiljöbrott och ekonomisk brottslighet. Den ideella föreningen Rättvist byggande arbetar operativt för sund konkurrens på lika och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Rättvist byggandes vision är att alla företag i branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på byggarbetsplatser. Föreningen vill motverka fusk och brottslighet och attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter och ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även underentreprenörer.

Rättvist byggandes arbete omfattar 

  • tuffare krav vid upphandling
  • kartläggning av hela kedjan av entreprenörer och 
  • oannonserade kontroller på byggarbetsplatser. 

När missförhållanden upptäckts utfärdas viten, och lagbrott polisanmäls. Att dokumentera fusket fungerar, det har lett till viktiga milstolpar i form av fällande domar för företag som fuskat. 

Föreningen har i dag 19 medlemmar och är en fristående organisation för byggherrar, både privata och offentliga, som är seriösa, långsiktiga och som vill bygga rättvist.

Föreningen Rättvist byggande arbetar för sund konkurrens i byggbranschen