Start

Skanska har tagit fram ett verktyg för att stoppa oseriösa aktörer på byggmarknaden

Publicerad 02 maj 2022

Skanska har tillsammans med en norsk utvecklare tagit fram verktyget KULA, som utgör en viktig pusselbit för att stoppa oseriösa aktörer att verka på byggmarknaden. Med verktyget kan Skanska synliggöra hela leverantörskedjan på arbetsplatsen och förenkla kontroll av lag-, beställar- och företagskrav.

Skanska ville skapa ett verktyg som skulle vara tillgängligt för hela byggentreprenörsledet, och även till nytta för beställare som vill ha möjlighet att följa upp det sociala ansvarstagandet. Tillsammans med en norsk utvecklare har Skanska utvecklat verktyget KULA för att stoppa oseriösa och kriminella företag på byggmarknaden. Syftet var att synliggöra hela leverantörskedjan på arbetsplatsen samt förenkla kontroll av lagkrav, beställarkrav och företagsspecifika krav. 

Byggbranschen tampas med många utmaningar när det gäller människoexploatering, ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft, diskriminering, arbetsmiljöbrott och andra missförhållanden. Inom vårt regeringsuppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn tar vi fram flera inspirerande exempel om hur olika aktörer jobbar med utmaningarna i branschen. Det här är det första. Under våren kommer vi publicera ytterligare inspirerande exempel.

Skanskas verktyg för att förbättra kontrollmöjligheterna på byggarbetsplatser 

Uppdrag att främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn