Start

Stöd för att genomföra upphandlingar med schyssta arbetsvillkor inom bygg och anläggning

Publicerad 17 mars 2022

Upphandlande organisationer kan bidra till schysst konkurrens i bygg och anläggningsbranschen genom att ställa krav på skäliga arbetsvillkor i upphandling. I dialog med arbetsmarknadens parter har vi genomfört riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av bygg-, väg- och banarbeten. Riskbedömningarna visar på hög risk för oskäliga arbetsvillkor. Vi publicerar nu riskbedömningarna och även arbetsrättsliga villkor enligt Byggavtalet och Väg- och banavtalet.

Upphandlande organisationer är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Sådana villkor ska ställas om det är behövligt. Med det avses att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Varje upphandlande organisation ska i samband med en upphandling göra en så kallad behövlighetsbedömning. Bedömningen bör utgå ifrån ett helhetsperspektiv och baseras på uppgifter om risker för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella branschen. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika områden. 

Vi bedömer att det är hög risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av byggarbeten såväl som upphandling av byggande, drift, underhåll och reparationer av vägar, gator, järnvägar och tunnelbanor. 

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu också arbetsrättsliga villkor som kan användas för att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet vid upphandling inom bygg och anläggning. Nivåerna för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Byggavtalet mellan Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) och Byggföretagen och Väg- och banavtalet mellan Seko och Byggföretagen.  

Riskbedömning för byggnadsarbeten

Arbetsrättsliga villkor för byggnadsarbeten

Riskbedömning för byggande, drift, underhåll och reparationer av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor 

Arbetsrättsliga villkor för byggande, drift, underhåll och reparationer av vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor