Start

Stora brister i efterannonseringen

Publicerad 17 juni 2022

Av de närmare 18 500 offentliga upphandlingar som annonserades i en registrerad annonsdatabas 2021 har cirka 40 procent inte efterannonserats. Det är allvarligt och får stora konsekvenser för den nationella upphandlingsstatistiken. Enligt regelverket ska upphandlingar både över och under tröskelvärdena efterannonseras.

Det görs årligen upphandlingspliktiga inköp till ett värde över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare. Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska sedan den 1 januari 2021 annonseras i en så kallad registrerad annonsdatabas. När en upphandling är avslutad ska den även efterannonseras.

Fyra av tio upphandlingar har inte efterannonserats

Av de offentliga upphandlingar som annonserades i en registrerad annonsdatabas under 2021 hade bara cirka 60 procent efterannonserats den 1 maj i år. Det är alltså cirka 40 procent, eller cirka 7 000 upphandlingar, som inte har efterannonserats.

– Vår analys visar också att det finns stora skillnader mellan olika sektorer och enskilda organisationer. Regionerna har efterannonserat 70 procent av sina upphandlingar medan motsvarande siffra för kommunala aktiebolag är 54 procent, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten och ansvarig för tjänsteområdet statistik.

Det finns flera goda skäl till att lagstiftaren bestämt att upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska efterannonseras.

– Det handlar inte minst om transparens och insyn i hur skattebetalarnas pengar och våra gemensamma resurser används. En efterannons ska innehålla uppgifter om bland annat vilken eller vilka leverantörer som vann upphandlingen, hur många leverantörer som lämnade anbud samt kontrakterat värde av upphandlingen, säger Andreas Doherty.

Bortfallet påverkar upphandlingsstatistiken

Efterannonsering är också en förutsättning för upphandlingsstatistiken. Annonserna innehåller information som gör det möjligt att ta fram relevant statistik som visar bland annat värdet av upphandlingarna och antal anbud per upphandling. Det senare ett viktigt nyckeltal som visar hur stort intresset är för att delta i upphandlingar.

– Upphandlingsstatistiken är nödvändig för att kunna utvärdera och analysera de offentliga inköpen som är en stor och viktig del av samhällsekonomin. Därför är det mycket allvarligt om många upphandlande organisationer inte följer regelverket, säger Andreas Doherty.

Inte för sent att göra rätt

Det är inte för sent att efterannonsera sin upphandling. Därför uppmanar vi nu:

  • alla upphandlare att gå igenom sina genomförda upphandlingar och säkerställa att de har efterannonserats och om det inte är gjort se till att det görs.  Vi har tagit fram en lista med information om saknade efterannonser för respektive upphandlande organisation. Listan finns i analysen av bortfallet som är publicerad på vår webbplats. 
  • alla registrerade annonsdatabaser att påminna sina kunder om att efterannonsera. Analysen att visar att samtliga registrerade annonsdatabaser har en stor andel kunder som inte efterannonserar.

Stora brister i efterannonseringen av upphandling - hela analysen

Information om saknade efterannonser för respektive upphandlande organisation (Excel-fil)