Start

Svevia mäter graden av machokultur för att vara attraktiv på byggmarknaden

Publicerad 18 maj 2022

Att ha en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö är affärskritiskt för det statliga byggbolaget Svevia. Det är avgörande för att bolagets ska ha goda och långsiktiga relationer till kunder, medarbetare, leverantörer med flera. Svevia har börjat använda Byggchefernas mätverktyg machoindex för att kunna mäta nivån av machokultur, ringa in och åtgärda problem inom bolaget.

Svevia vill erbjuda en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, trivs och kan utvecklas. Det handlar om säkerhet, lönsamhet och att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Bolaget är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom företaget.

Svevia mäter graden av machokultur för att vara en attraktiv leverantör, kund och arbetsgivare