Start

Tyck till om reviderade hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött

Publicerad 23 november 2022

Friska djur och ansvarsfull antibiotikaanvändning är viktiga aspekter för djurskydd, men även för människors hälsa och för klimatpåverkan. Vi har tagit fram förslag på reviderade kriterier som gör det enklare för offentlig sektor att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av kött från kyckling, kalkon och höns. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 22 december.

Det görs varje år offentliga inköp av livsmedel till ett värde av cirka 10 miljarder kronor. Till det kommer inköp av måltidstjänster för cirka 2 miljarder. Våra hållbarhetskriterier används för cirka 60 procent av livmedelsinköpen sett till andel av inköpsvärdet. Uppgifterna gäller 2019 och finns i vår rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt som publicerades 2021. 

Huvudsyftet med hållbarhetskriterierna för livsmedel är att underlätta för upphandlande organisationer att ställa krav som omfattar hållbarhetsaspekter vid produktionen av livsmedelsprodukter. Det är alltså ett sätt att öka efterfrågan på varor som lever upp till hållbarhetskrav genom upphandlande organisationers köpkraft och hållbarhetshänsyn. Ett annat syfte är att genom enhetliga formuleringar skapa förutsägbarhet för leverantörer. Hållbarhetskriterierna omfattar kyckling-, kalkon- och hönskött samt sammansatta produkter.  

Nya kravförslag på långsamväxande raser samt utevistelse 

Två nya kriterier föreslås i kriterieutkastet, det är ett kriterium om utevistelse och ett kriterium om långsamtväxande raser. Utevistelse innebär en möjlighet för kyckling och kalkon att kunna vistas utomhus under delar av året. Ett liknande krav har tidigare funnits enbart för ekologisk produktion. Kravet om långsamtväxande raser är ett spjutspetskrav för att främja mer långsamtväxande raser av kyckling och kalkon, som uppvisar mer naturliga beteenden och har en bättre hälsa.  

Vi har också uppdaterat och skärpt kriterierna gällande antibiotika samt formulerat om några av kraven för att harmonisera med lagstiftning och kriterier inom andra animaliegrupper. Kriteriegruppen föreslås utökas till att även omfatta kriterier för hönskött. 

Vem kan lämna synpunkter? 

Fram till den 22 december är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av kyckling, kalkon och höns är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta. 

Använd svarsformuläret för dina synpunkter, där hittar du även information hur du använder och skickar in det.  

Behandling av personuppgifter 

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. 

Behandling av personuppgifter