Start

Tyck till om våra uppdaterade och nya hållbarhetskriterier för frukt och grönt

Publicerad 30 augusti 2022

De offentliga inköpen av livsmedel kan i stor utsträckning påverka hur offentliga måltider inverkar på miljö, klimat och människorna som arbetar i livsmedelsproduktionen. Vi har därför tagit fram förslag på nya kriterier som gör det enklare att ställa hållbarhetskrav på bland annat minskad användning av växtskyddsmedel samt skydd för biologisk mångfald. Vi vill ha synpunkter på förslagen senast den 30 september.

Det görs varje år offentliga inköp av livsmedel till ett värde av cirka 10 miljarder kronor. Till det kommer inköp av måltidstjänster för cirka 2 miljarder. Våra hållbarhetskriterier används för cirka 60 procent av livmedelsinköpen sett till andel av inköpsvärdet. Uppgifterna gäller 2019 och finns i vår rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt som publicerades 2021.

Odling av frukt, grönsaker och rotfrukter, förekommer över hela världen. Frukt och grönt har ofta en global leveranskedja som omfattar ett flertal högriskländer. I vår riskanalystjänst bedöms risken som hög inom riskområdena miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och korruption. Samtidigt är riskerna olika beroende på produktionsland och vilken råvara det är som produceras.

Frukt och grönt är en stor produktgrupp som omfattar ett brett spann av råvaror och produkter. De offentliga inköpen av livsmedel kan i stor utsträckning påverka hur offentliga måltider inverkar på miljö, klimat och människorna som arbetar i livsmedelsproduktionen. Genom att ta klimathänsyn vid valet av vilka råvaror och genom att ställa miljökrav och sociala villkor i odlingen, kan offentlig upphandling bidra till en mer hållbar produktion av frukt och grönt.  

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget innehåller ett reviderat kriterium med krav på information om ursprung. Där har vi slagit ihop två kriterier till ett kriterium för ökad tydlighet och förenklad användning.

Vidare innehåller förslaget tre nya kriterier med krav på minskad användning av skadliga växtskyddsmedel, skydd av biologisk mångfald samt optimerad användning av gödningsmedel. Här är vi mycket intresserade av att få in synpunkter på omfattning och hur marknaden ser ut för produkter som kan leva upp till kraven.

Våra kriterier för socialt ansvarsfull odling på basnivå har justerats och omfattar nu även grönsaker. Spjutspetsnivån ändras till avancerad nivå och får ett eget unikt kravID för att enklare kunna skilja det från baskravet i de digitala systemen.

Övriga hållbarhetskriterier har uppdaterats med fokus på ökad tydlighet och funktionalitet.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 30 september är det möjligt att lämna synpunkter på hållbarhetskriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av livsmedel är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Vänligen använd svarsformuläret när du lämnar dina synpunkter.

Kriterieutkast externa synpunkter - hållbarhetskriterier för frukt och grönt (pdf)

Svarsformulär externa synpunkter - hållbarhetskriterier för frukt och grönt (word)

Behandling av personuppgifter

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten.
Behandling av personuppgifter