Start

Vi är på plats i Almedalen

Publicerad 11 maj 2022

Under Almedalsveckan är vi i Visby. Då medverkar vi gärna på seminarier om offentliga affärer eller på andra arrangemang där ämnena är exempelvis hållbarhet, korruption och innovation. Har du inte en ledig plats i en panel träffas vi gärna över en kopp kaffe på ett fik eller så kan vi ta en glass i hamnen.

Vecka 27 åker myndighetens generaldirektör, chefsjurist och några medarbetare till Visby. Vi är där för att medverka i paneler och i andra sammanhang diskutera cirkulär ekonomi, det förenklade upphandlingsregelverket, hållbarhet, inköp som politiskt styrmedel och andra frågor som ryms inom begreppet offentliga affärer.

Vi ses gärna mellan seminarierna för samtal om hur offentliga inköp kan bidra till en hållbar utveckling eller hur den offentliga affären behöver utvecklas för att möta olika samhällsutmaningar. Kanske ett möte kan leda till samarbete i höst.

Vill du att vi medverkar på ett seminarium eller vill du träffa oss skicka ett mejl till kundmote@uhmynd.se så tar vi kontakt.