Start

Fossilfritt byggande genom konkurrenspräglad dialog

Publicerad 13 oktober 2023

När Stockholm Stad hade som mål att skapa en fossilfri byggarbetsplats använde man sig av konkurrenspräglad dialog i upphandlingen. Dialogen bidrog till att resultatet blev bättre än förväntat och maskinerna på Hallvägen i Slakthusområdet drivs nu helt på el och fossilfria alternativ.

Stockholms stad har högt uppsatta mål både gällande byggandet av nya bostäder och fossilfrihet och under perioden 2010–2030 planerar man att bygga 140 000 nya bostäder. Staden ska säkerställa ett hållbart byggande och ett av målen har varit att pröva en upphandlingsmodell för fossilfria byggarbetsplatser, i något av stadens exploateringsområden. Valet föll på projektet Hallvägen i Slakthusområdet.

Karl Jonasson Collberg, som arbetar på stadens exploateringskontor, var en av upphandlarna som genomförde upphandlingen tillsammans med dåvarande kollegan Johan von Rosen. I samråd med projektet och exploateringskontorets upphandlingsenhet valde man att använda konkurrenspräglad dialog som upphandlingsförfarande.

- Vi valde konkurrenspräglad dialog när vi insåg att det vi eftersökte var svårdefinierat. Det var klurigt att ställa krav och be om pris när vi inte visste exakt vad vi sökte. Med konkurrenspräglad dialog kunde vi ställa frågor till potentiella leverantörer och i slutändan också få mer än vad vi förväntat oss, säger Karl Jonasson Collberg.

Skanska tilldelades uppdraget och det berodde till stor del på att de hade en bra koldioxidkalkyl och att de även kunde utlova en elektrisk grävmaskinsprototyp. Per Erik Österlund, projektledare på Stockholms stads miljöförvaltning, berättar att man i och med upphandlingen fick till en marknadsintroduktion.

- Vi lyckades få en batterielektrisk grävmaskin som egentligen var tänkt att introduceras på marknaden år 2025–2027. Den stod hos oss redan 2022. I mitt arbete möter jag försäljningschefer på företag som tillverkar anläggningsmaskiner, vilket gör att jag har koll på världsmarknaden. När man vågar efterfråga något nytt så tas ett litet språng på marknaden.

Per Erik Österlund tror att konkurrenspräglad dialog kommer vara ett viktigt verktyg de kommande åren för att bidra till mer hållbara samhällen, även inom andra områden.

- Jag vill verkligen slå ett slag för det här sättet att upphandla. När vi ställer frågor som rör miljökrav sänder vi signaler till bolagen om att det är viktigt. Det är inte försäljningscheferna som kan svara, utan miljöcheferna får kliva fram och driva affären. Plötsligt händer det saker även internt i bolagen.

Här kan du läsa mer om upphandlingen:

Fossilfritt byggande genom konkurrenspräglad dialog | Upphandlingsmyndigheten

Fler lärande exempel